ขอความช่วยเหลือจากผู้เข้าชมเว็บทุกคนอยากโหลดเร็วๆ คลิ๊กช่วยกันหน่อย
หาเงินออนไลน์ ง่ายๆ แค่แชร์ลิ้งค์ก็มีตังค์ใช้
หาเงินออนไลน์ ง่ายๆ แค่แชร์ลิ้งค์ก็มีตังค์ใช้
หาเงินออนไลน์ ง่ายๆ แค่แชร์ลิ้งค์ก็มีตังค์ใช้

โฆษณาตำแหน่งนี้ว่าง
ขนาด 150x150
สนใจ {{{คลิ๊ก}}}โฆษณาตำแหน่งนี้ว่าง
ขนาด 150x150
สนใจ {{{คลิ๊ก}}}โฆษณาตำแหน่งนี้ว่าง
ขนาด 150x150
สนใจ {{{คลิ๊ก}}}โฆษณาตำแหน่งนี้ว่าง
ขนาด 150x150
สนใจ {{{คลิ๊ก}}}


[Dota]มาดาวโหลด Dota 6.68 ได้เลยครับ Download Dota 6.68 & Changelogs Dota 6.68

Download DotA 6.68 เร็วๆๆ เต็มสปีดดดด

Download Dota 6.68 จากเว็บ Upload-Thai
Click >>>>>Dota 6.68 Download <<<<<<

Download Dota 6.68 จาก Server ของเราเอง
Click กำลังอัพให้ครับChangelog 6.68b

* Fixed a major bug with Techies Remote Mines
[แก้ไขบัคของสกิล Remote Mines ของ Goblin Techies]
* Fixed Geomancer clones restoring mana with Arcane Boots
[แก้ไขการเพิ่ม mana ของร่างโคลนของ Geomancer เวลาใช้ Arcane Boots]
* Wisp can no longer teleport to the enemy fountain
[Wisp ไม่สามารถเทเลพอร์ตไปยังน้ำพุของฝั่งตรงข้ามได้แล้ว]
* Fixed a small bug with Flak Cannon against buildings when gyro has very low damage
[แก้ไขบัคเล็กน้อยของ Flak Cannon ที่โจมตีใส่สิ่งก่อสร้างตอนที่ Gyro มีดาเมจน้อยๆ]
* Fixed a bug when casting tether from outside of range limit while being moved with Relocate
[แก้ไขบัคเมื่อร่ายสกิล tether (Skill 1 Wisp) จากนอกระยะร่าย ในขณะที่ย้ายที่ด้วยสกิล Relocate อยู่]
* Fixed an issue with illusions and flak cannon
[แก้ไขปัญหาเวลาใช้ Flak Cannon กับ illusion]
* Fixed a few other minor things
[แก้ไขปัญหาอื่นๆเล็กๆน้อยๆ]

Translated by : napalm.potter

Added a new hero (Wisp)Quote
Hero Class: Guardian Wisp
Hero Name: Io

Range: 525
Movement Speed: 295
Hero Type: Strength
Starting Armor: 0
Starting Damage: 33-42

Agility: 14 + 1.6
Strength: 17 + 1.9
Intelligence: 23 + 1.7


Tether:
=======
Io tethers himself to an allied unit, granting both units bonus movement speed. Any enemy units that contact the tether will be stunned. The tether will break if it stretches beyond 900 units. Lasts 12 seconds.

Movement Bonus: 20/25/30/35%
Stun Duration: 1.25/1.5/1.75/2.0

Cooldown: 12
Manacost: 40

If you try to tether a unit that is a outside its range (by up to 900) Io will latch on and pull himself closer to the unit.

Tether transfers other states on the hero to the allied unit. This includes Overcharge, Relocate and any time you regenerate hp/mp.

Note: Has a sub ability that lets you break the tether.

Credit: Based on Tether from http://www.playdota.com/forums/215750/intel-sentinel-io-aurora-wisp/
Spirits:
=========
Io summons 5 ancient Spirits over the course of 6 seconds; the Spirits dance around Io in a circle to protect him. If an enemy hero moves close enough to touch a Spirit, the Spirit releases its life energy in a burst, damaging and slowing all enemies in a 300 area of effect. Non hero units only take minor damage upon touching a spirit and do not cause them to explode.

You have two sub abilities. One to move them outwards and one to call them back in. You can stop them at any distance by toggling the ability order.

Damage per Spirit: 25/50/75/100
Slow: 30%

Cooldown: 14
Manacost: 120/130/140/150
Overcharge:
============
Io draws on more energy than he can safely handle, granting him bonus attack speed, but draining 2.5% of his current HP and MP per second. If Io is tethered to an ally the bonus attack speed is also granted to that ally.

This is a toggle ability.

Attack Speed: 60/80/100/120

Note: This bonus affects a tethered unit as well.
Relocate:
=========
Io temporarily relocates himself, along with any tethered hero, to the target location for 12 seconds.

There is a casting delay and the enemy has visual indicators on the minimap and the world of the teleport before it happens.

Cast Delay: 2.5/2.25/2.0
Cooldown: 80/60/40
Manacost: 100

Note: If an allied hero is Tethered, that hero will teleported along with you. You can break the tether at any time to prevent that hero from returning back with you. -disablehelp is available for this ability.Added a new hero (Thrall)Quote
Hero Class: Far Seer
Hero Name: Thrall

Range: 600
Movement Speed: 300
Hero Type: Intelligence
Starting Armor: 1
Starting Damage: 49-53

Agility: 15 + 1.4
Strength: 19 + 1.9
Intelligence: 22 + 2.5


Thunder Strike:
===============
Thrall curses the target to be struck by thunder 3 times over 4 seconds. Foes nearby the victim will also be damaged.

Damage per strike: 50/75/100/125
Secondary AOE: 200

Cooldown: 16
Manacost: 100/110/120/130
Glimpse:
========
Thrall forces the target back to it's previous position through a psionic rift. Sends the unit to where it was 4 seconds ago.

Cast Range: 600/1000/1400/1800

Cooldown: 60/50/40/30
Manacost: 160/130/100/70

Note: The glimpse effect has some travel time, the target isn't instantly moved back.
Credit: Based on Glipse from http://www.playdota.com/forums/242499/int-sent-sephael-spirit-arbiter/
Kinetic Field:
==============
Thrall summons a circular barrier of kinetic energy, keeping enemies from walking in or out of it. The barrier has an aoe of 300.

Has a 1.2 second cast delay before the field is fully formed.

Duration: 2.5/3/3.5/4 seconds

Cooldown: 14
Cast Range: 900
Manacost: 70
Static Storm:
==============
Creates an area of electric instability which damages and silences enemies in the area. The effect starts off weak and then intensifies over 5 seconds, dealing increasing amounts of damage, before disappearing.

Final DPS: 170/210/250
AOE: 375
Manacost: 125/175/225
Cooldown: 60

Note: The damage starts off slow and ramps up continuously until it reaches the max


Added a new hero (Eredar)


Quote
Hero Class: Shadow Demon
Hero Name: Eredar

Range: 500
Movement Speed: 295
Hero Type: Intelligence
Starting Armor: 3
Starting Damage: 53-57

Agility: 18 + 2.2
Strength: 17 + 1.9
Intelligence: 26 + 2.7Disruption:
============
Eredar banishes the target to a dimensional pocket for 2.5 seconds, removing it from play for the duration. Upon return two images of the target are created under Eredar's control which last for 6 seconds.

Displacement duration: 2.5 seconds
Illusion Outgoing Damage: 30/40/50/60%
Illusion Incoming Damage: 150%
Illusion Duration: 6 seconds

Cast Range: 700
Manacost: 75
Cooldown: 16

Note: Can target enemy, ally or self.
Soul Catcher:
==============
Ererdar lays a curse on an area; one random enemy unit in the area is afflicted with the curse, causing it to take increased damage for 12 seconds.

Damage Amplification: 20/30/40/50%

AOE: 500
Cast Range: 600
Manacost: 50
Cooldown: 13
Shadow Poison:
===============
Eredar casts forth a shadowy poison which deals 50 damage and afflicts all it touches for 10 seconds. If a unit is affected again in this duration, the toxin will be renewed and amplified exponentially. At the end of the duration, the shadow poison deals extra damage for each time it affected the victim. You have small vision over affected heroes.


Each stack increases the damage it would deal exponentially, up to 4 stacks.

Examples:
Level 1 Per stack: 20/40/80/160 + 50 each further stacks
Level 2 Per stack: 35/70/140/280 + 50 each further stacks
Level 3 Per stack: 50/100/200/400 + 50 each further stacks
Level 4 Per stack: 65/130/260/520 + 50 each further stacks

AOE: 150
Travel Distance: 1500

Cooldown: 3
Manacost: 50

Note: This has a sub ability to let you release the poison at any time.
Demonic Purge:
===============
Eredar casts a powerful demonic purge on a target enemy, removing all positive buffs. The purged target slowly regains its movement speed over 4 seconds. At the end of the purge the target takes damage.

Damage: 200/300/400

Cooldown: 50
Manacost: 200Added a new hero (Gyrocopter)


Quote
Hero Class: Gyrocopter
Hero Name: Aurel Vlaicu

Range: 375
Movement Speed: 305
Hero Type: Agility
Starting Armor: 2
Starting Damage: 41-51

Agility: 24 + 2.4
Strength: 18 + 1.8
Intelligence: 23 + 2.1


Rocket Barrage:
===============
Gyrocopter unleashes a massive salvo of rockets, striking random units in a 400 aoe. Fires 30 rockets over 3 seconds.

Damage per rocket: 10/12/14/16

Cooldown: 6.5
Manacost: 90

Note: The rockets can only hit units you have vision over.
Homing Missile:
================
The Gyrocopter launches a homing missile that will follow the target until it impacts. The missile is inactive for 3 seconds upon launch and then begins slowly accelerating towards the target. Stuns the target for 2.5 seconds and deals damage based on how much it traveled. The missle can be destroyed by 3 attacks from a hero or tower.

Maximum damage is dealt at 2000 distance traveled (does not increase beyond that distance)

Maximum Damage: 100/200/300/400
Stun Duration: 2.5

Cooldown: 20/18/16/14
Manacost: 120/130/140/150
Cast Range: 900

Notes: Towers do half damage. Enemy has vision over the rocket once it starts moving.
Flak Cannon:
=============
The Gyrocopter enables all of its cannons, allowing its attacks to strike all enemies in a 800 aoe. Lasts for a limited number of attacks or 15 seconds. Does not work with illusions.

Your attack range is still limited to 375 range.

Attacks: 3/4/5/6
Manacost: 50
Cooldown: 20
Call Down:
===========
The Gyrocopter launches two missiles at the targeted area. The first missile strikes in 2 seconds, followed by the second missile at 4 seconds. Enemies in the area when a missile strikes are damaged and slowed.

Primary Missle Damage: 250/300/350
Primary Missle Slow: 20%
Primary Missle Slow Duration: 2

Secondary Missle Damage: 100/150/200
Secondary Missle Slow: 50%
Secondary Missle Slow Duration: 3

Cast Range: 1000

AOE: 400
Cooldown: 55/50/45
Manacost: 125

Note: The visual warning indicator is visible for allies only. The enemies can see the rockets fly out of you though.

Fix other Heros
Alchemist

- Unstable Concoction manacost from 90 to 120
[Unstable Concoction ปรับมานาขึ้น จาก 90 -> 120]
- Unstable Concoction damage rescaled from 150/200/250/300 to 120/180/240/300
[Unstable Concoction ปรับค่า damage แต่ละเลเวลใหม่ จาก 150/200/250/300 ---> 120/180/240/300]

Anti-Mage
- Spell Shield increased from 10/20/30/40 to 15/25/35/45
[เพิ่มสกิล Spell Shield ให้กันเวทได้มากขึ้น จาก 10/20/30/40 ----->15/25/35/45]

Axe
- Battle Hunger now slows the target by 8% until it runs out or kills another unit
[สกิล Battle Hunger จะ slow เป้าหมาย 8% ด้วย จนกว่าจะหมดระยะเวลาหรือเป้าหมายสังหารยูนิตได้ ]

Bane Elemental
- Brain Sap cooldown from 20 to 16
[ลด cooldown สกิล Brain Sap จาก 20 ----> 16]
- Fiend's Grip Scepter upgrade now drains 10% mana per second instead of 5%
[เมื่อใส่ Scepter จะเพิ่ม % การ ดูดมานาของสกิล Fiend's Grip จาก 5% เป็น 10%]

Blood Seeker
- Agility gain increased from 2.6 to 3.0
[เพิ่ม Agi ต่อ LV จาก 2.6 ---->3.0]

Bounty Hunter
- Jinada cooldown from 21/16/11/6 to 15/12/9/6
[ลด cooldown ของสกิล Jinada จาก 21/16/11/6 ----> 15/12/9/6 ]
- Track now gives 50 bonus bounty to all units affected by the track aura of that target
[เพิ่ม 50 Bonus Gold แต่ Unit ฝ่ายเราที่อยู่ในระยะ affect ของสกิล Track]
- Track bonus gold is treated as Reliable Gold
[bonus gold จะไปเพิ่มในส่วนของ Reliable Gold ]

Broodmother
- Armor decreased by 2
[ลดเกราะเริ่มต้นลง 2 หน่วย]

Chaos Knight
- Reality Rift manacost increased from 50 to 70
[เพิ่ม mana สกิล Reality Rift จาก 50 --->70]
- Starting str decreased by 4 and increased base damage by 4 to keep it constant
[ลด str เริ่มต้น 4 หน่วย แต่จะไม่ลด base damage 4 หน่วย ที่หักออกไปจาก STR ]

Clockwerk
- Armor increased by 1
[เพิ่มเกราะเริ่มต้น 1 หน่วย]
- Battery Assault damage increased from 10/30/50/70 to 15/35/55/75
[เพิ่ม damage ของสกิล Battery Assault จาก 10/30/50/70 -----> 15/35/55/75]
- Hookshot cooldown rescaled from 80/60/40 to 70/55/40
[ปรับ cooldown ต่อ LV ใหม่ จาก 80/60/40 ---> 70/55/40]

Dirge
- Tombstone cast range increased from 250 to 600
[ระยะการใช้สกิล Tombstone เพิ่มขึ้น จาก 250 เป็น 600]

Doom Bringer
- LVL? Death mana cost rescaled from 85/105/125/145 to 110
[สกิล LVL?? Death เปลี่ยนอัตราการใช้ Mana จาก 85/105/125/145 เป็น 110 ทุกเลเวล]
- Scorched Earth mana cost increased from 60 to 60/65/70/75
[Scorched Earth เปลี่ยนอัตราการใช้ Mana จาก 60 เป้น 60/65/70/75]
- Scorched Earth movement speed bonus reduced from 20% to 16%
[Movement Sped ที่ได้จากสกิล Scorched Earth ลดจาก 20% เป็น 16%]
- Starting intelligence reduced from 16 to 13
[ค่า INTเริ่มต้นลดลง จาก 16 เป็น 13]

Drow Ranger
- No longer has full night vision (same as the other heroes now, 800)
[ไม่ มีระยะการมองเห็นในตอนกลางคืน ที่มองเห็นไกลกว่า Hero ตัวอื่น ๆ อีกต่อไป (เช่นเดียวกับ Heroตัวอื่นๆ ที่มีิวิศัยการมอง 800 range ในตอนกลางคืน]

Invoker
- Strength gain increased from 1.4 to 1.7
[ค่า STR ได้ได้ต่อเลเวลเพิ่มขึ้น จาก 1.4 เป็น 1.7]

Jakiro
- Macropyre travel range from 600/750/900 to 900
[ระยะการทำงานของสกิล Macropyre เพิ่มขึ้น จาก 600/750/900 เป็น 900 ทุกเลเวล]

Juggernaut
- Healing Ward manacost rescaled from 140 to 80/100/120/140
- Healing Ward regeneration increased from 1/2/3/4% to 1/2/4/5%
[ปรับอัตราการใช้ Mana ของสกิล Healing Ward ใหม่ จาก 140 ทุกเลเวล เป็น 80/100/120/140]
[อัตราการฟื้นฟู HP ของ Healing Ward เพิ่มขึ้น จาก 1/2/3/4% เป็น 1/2/4/5%]


Kaldr
- Armor reduced by 1
- Ice Blast cooldown from 44/32/20 to 45
[Armor ลดลง 1 หน่วย]
[สกิล Ice Blast ปรับอัตรา Cooldown ใหม่ จาก 44/32/20 เป็น 45 วินาที ทุกเลเวล


Krobelus
- Carrion Swarm cooldown decreased from 9 base to 8 base (5->4 when fully upgraded)
[สกิล Carrion Swarm ลด Cooldown ลง จาก 9 วินาทีเป็น 8 วินาที (จาก 5 วินาทีเป็น4วินาที เมื่อ Witchcraft เต็ม)]

Lanaya
- Psi Blades spill range from 320 to 320/340/360/380
[สกิล Psi Blades ระยะการกระจายดาเมจเพิ่มมากขึ้น จาก 320 ทุกเลเวล เป็น 320/340/360/380 ต่อเลเวล]


Leoric
- Vampiric Aura lifesteal improved from 10/16/22/28% to 15/20/25/30%
[Vampiric Aura เพิ่มความสามารถดูด HP มากขึ้น จาก 10/16/22/28% เป็น 15/20/25/30%]
- Reincarnation manacost increased from 100 to 140
[สกิล Reincarnation ใช้ Mana มากขึ้น จาก 100 เป็น 140]
- Reworked Hellfire Blast
[แก้ไขการทำงานสกิล Hellfire Blast ใหม่]

Quote
Hellfire Blast แบบเก่า :
=============
Stun เป็นเวลา : 2 วินาที
Damage: 100/150/200/250
Cooldown: 8
Manacost: 140


Hellfire Blast แบบใหม่ :
==============
ทำให้เป้าหมายถูกเผาผลาญด้วยไฟ สร้างความเสียหายต่อเนื่อง และ Stun เป้าหมาย พอหายจากการ Stun ก็จะลด Movespeed ลงต่อมา

Stun เป็นเวลา : 2 วินาที
Slow เป็นเวลา : 2 วินาที
Slow 15%
ความเสียหายต่อวินาที : 30/45/60/75
Cooldown: 8
Manacost: 140

Note: Damage Per Sec คงผลทำงาน 4 วินาที

Leshrac

- Split Earth stun duration increased from 1.25/1.5/1.75/2 to a constant 2
[ระยะเวลา Stun ของสกิล Split Earth เพิ่มมากขึ้น จาก 1.25/1.5/1.75/2 วินาที ต่อเลเวล เป็น 2 วินาที ทุกเลเวล]

Lich
- Movement speed increased by 10
[Movement Speed เพิ่มขึ้น 10 หน่วย]
- Starting damage rescaled from 37-56 to 42-51
[Damage เริ่มต้นได้ถูกปรับเปลี่ยนใหม่ จาก 37-56 เป็น 42-51

Lina Inverse
- Laguna Blade level 1 cooldown from 150 to 120
[สกิล Laguna Blade ที่เลเวล 1 Cooldown ลดลง จาก 150 เป็น 120 วินาที]
- Light Strike Array cooldown from 8 to 7
[สกิล Light Strike Array Cooldown ลดลง จาก 8 เป็น 7 วินาที]

Luna
- Eclipse now turns day into night for 10 seconds
[สกิล Eclipes จะเปลี่ยนกลางวันเป็นกลางคืน เป็นเวลา 10 วินาที]
- Lunar Blessing bonus damage increased from 6/12/18/24 to 8/16/24/32
[สกิล Lunar Blessing Bonus Damage ที่ได้รับเพิ่มขึ้น จาก 6/12/18/24 เป็น 8/16/24/32
- Lunar Blessing now always provides full night vision
[สกิล Lunar Blessing ตอนนี้จะทำให้เห็นวิสัยทัศน์กลางคืนได้อย่างเต็มที่]

Medusa
- Movement speed decreased from 300 to 290
[Movement Speed ลดลง จาก 300 เป็น 290]
- Strength gain decreased from 1.85 to 1.65
[ค่า STR ต่อเลเวลลดลง จาก 1.85 เป็น 1.65]

Furion
- Teleport now has a tp scroll style indicator displayed for your allies
[สกิล Teleport ตอนนี้จะมีสัญญาณใน Minimap เหมือนตอนวาปโดยใช้ Scroll of Town Portal]
- Agility increased from 15 + 1.5 to 18 + 1.9
[ค่า AGI เพิ่มขึ้น จาก 15+1.5 เป็น 18+1.9

Meepo
- Movement speed increased from 300 to 305
[Movement Speed เพิ่มขึ้น จาก 300 เป็น 305]
- Poof manacost from 140/120/100/80 to 80
[สกิล Poof ปรับอัตราการใช้ Mana จาก 140/120/100/80 เป็น 80 ทุกเลเวล]

Naix
- Base damage improved by 5
[Base Damage เพิ่มขึ้น 5 หน่วย]
- Casting Open Wounds no longer loses attack focus
[สกิล Open Wounds จะไม่ให้เสียจังหวะการโจมตีอีกต่อไป]

Nerubian Weaver
- Shukuchi now has a 0.25 second fade time
[สกิล Shukuchi จะมีระยะเวลาก่อนที่หายตัว 0.25 วินาที]
- The Swarm manacost increased from 75 to 100
[สกิล The Swarm ใช้ Mana มากขึ้น จาก 75 เป็น 100]
- The Swarm vision reduced from to 500 to 250
[วิสัยทัศน์ของสกิล The Swarm ลดลง จาก 500 เป็น 250]

Nightstalker
- Base damage increased by 10
[Base Damage เพิ่มขึ้น 10]
- Crippling Fear's miss chance from 10/20/30/40% to 40%
[โอกาสที่ศัตรจะโจมตีพลาด จากสกิล Cripping Fear เพิ่มขึ้น จาก 10/20/30/40% ต่อเลเวล เป็น 40% ทุกเลเวล]

Ogre Magi
- Int gain increased from 1.9 to 2.4
[อัตราการเพิ่ม INT ต่อเลเวลเพิ่มขึ้น จาก 1.9 เป็น 2.4]
- Fireblast rescaled from 75/125/175/275 to 80/145/210/275 (146745)
[ปรับอัตราการสร้าง Damageของ Fireblast จาก 75/125/175/275 เป็น 80/145/210/275]
- Multi Cost manacost increase for Firebalst rescaled from 30/80/110 to 30/70/110 (146745)
[ปรับอัตราการใช้ Mana เพิ่ม จากการติด Multi Cast ของ Fireblast ใหม่ จาก 30/80/110 เป็น 30/70/110]

Obsidian Destroyer
- Astral Imprisonment no longer causes the target to lose vision over that area
[สกิล Astral Imprisonment จะไม่ทำให้เป้าหมายที่โดน เสียวิสัยทัศน์ในการมองเห็นบริเวณรอบ ๆ อีกต่อไป]
- Added Aghanim's Scepter to Obsidian Destroyer (along with a new visual effect)
[Obsidian Destroyer สามารถใช้ Aghanim's Scepter โดยมีความสามารถเพิ่มขึ้นได้แล้ว พร้อมทั้งมี Effect ตอนถือ]


Quote
ค่าคำนวน Damage เพิ่มมากขึ้น จาก 8/9/10 เป็น 9/10/11 และระยะการใช้สกิล จาก 600/650/700 เป็น 700/750/800
Omni Knight
- Movement speed increased by 5
[เพิ่ม Movement Speed 5]

Pandarean Brewmaster
- Drunken Haze slow increased from 10/14/18/22 to 14/18/22/26
[สกิล Drunken Haze จะทำให้เป้าหมาย Slow มากกว่าเดิม จาก 10/14/18/22 เป็น 14/18/22/26]

Priestess of the Moon
- Moonlight Shadow's cooldown rescaled from 160 to 180/160/140,
[สกิล Moonlight Shadow's Cooldown ได้ปรับเปลี่ยนใหม่ จาก 160 เป็น 180/160/140 วินาที ต่อเลเวล]
- Moonlight Shadow's duration rescaled from 7/9/11 to 11.
[ระยะเวลาผลของสกิล Moonlight Shadow's ได้ปรับใหม่ จาก 7/9/11 วินาที เป็น 11 วินาทีทุกเลเวล]

Puck
- Illusory Orb cooldown decreased from 15 to 13
[สกิล Illusory Orb Cooldown ลดลง จาก 15 วินาที เป็น 13 วินาที]

Pudge
- Flesh Heap is now retroactive (Meaning it keeps track of your kills and is always updating your str based on your current level of flesh heap)
[Flesh Heap จะปรับเปลี่ยนค่า str ที่ได้จากการ Kill hero เสมอ เมื่อ มีการอัพเลเวลของ สกิลให้สูงขึ้น]
- Reduced Flesh Heap aoe from 525 to 450
[ลดวงกว้างในการได้รับ STR ของ Flesh Heap ลง จาก 525 เป็น 450]
- Meat Hook damage type changed from physical to pure
[Meat Hook เปลี่ยนประเภทของ Damage จาก Physical เป็น Pure]
- Meet Hook damage adjusted from 100/200/300/400 to 90/180/270/360
[Damage ของสกิล Meat Hook ได้ปรับใหม่ จาก 100/200/300/400 เป็น 90/180/270/360]

Queen of Pain
- Scream of Pain manacost rescaled from 140 to 110/120/130/140
[สกิล Scream of Pain ปรับอัตราการใช้ Mana ใหม่ จาก 140 ทุกเลเวล เป็น 110/120/130/140]

Razor
- Static Link cooldown decreased from 45/40/35/30 to 35/30/25/20
[Static Link Cooldown ลดลง จาก 45/40/35/30 เป็น 35/30/25/20]
- Added Aghanim's Scepter to Razor (along with a new visual effect)
[Razor สามารถใช้ Aghanim's Scepter โดยมีความสามารถเพิ่มขึ้นได้แล้ว พร้อมทั้งมี Effect ตอนถือ]


Quote
เพิ่ม ความถี่ในการโจมตีมากขึ้น จาก 0.85/0.75/0.60 ต่อครั้ง เป็น 0.7/0.6/0.5 และสามารถโจมตีสิ่งก่อสร้่างได้ แต่ไม่ลด Armor ของสิ่งก่อสร้างSand King
- Armor increased by 1
[เพิ่ม Armor 1 หน่วย]

Sniper
- Assassinate kills now give XP even if you are outside of range (208147)
[สกิล Assassinate จะให้ EXP ตลอด แม้ว่าเป้าหมายจะตายไกลเกินระยะที่ Sniper จะได้รับ EXP]
- Night vision increased from 800 to 1000 (197918)
[วิสัยทัศน์การมองเห็นตอนกลางคืนเพิ่มขึ้นจาก 800 เป็น 1000]

Spectre
- Desolate damage increased from 15/25/35/45 to 20/30/40/50
[เพิ่ม Damage ของสกิล Desolate มากขึ้น จาก 15/25/35/45 เป็น 20/30/40/50]
- Dispersion reflection increased from 5/10/15/20 to 10/14/18/22
[การสะท้อนของสกิล Dispersion เพิ่มมากขึ้น จาก 5/10/15/20% เป็น 10/14/18/22%]

Spirit Breaker
- Empowering haste from 4/6/8/10 to 6/8/10/12
[สกิล Empowering Haste เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่มากขึ้น จาก 4/6/8/10% เป็น 6/8/10/12%]
- Aghanim's Scepter Nether Strike now also increases cast range (400/550/700->550/700/850)
[สกิล Nether Strike เมื่อถือ Aghanim's Scepter จะเพิ่มระยะการใช้สกิล จาก 400/550/700 เป็น 550/700/850]
- Charge of Darkness speed boost updates at smoother 0.5 intervals and displays a counter above your head (267094)
[สกิล Charge of Darkness การชาร์จจะนับเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.5 วินาทีเพื่อให้ใกล้เคียงกับเวลาชาร์จจริงมากขึ้น และจะมีการนับเวลาที่ชาร์จแสดงบนหัวของฮีโร่ด้วย]
- Added a button to make it more obvious how to initiate the charge earlier. You can still use the old move method though. (193994)
[เพิ่มปุ่มเพื่อใช้ปล่อยการชาร์จก่อนเวลาให้ชัดเจนใช้งานง่ายมากขึ้น อย่างไรก็ตามยังสามารถใช้วิธีเก่าได้อยู่เช่นเดิม]


Stealth Assassin
- Base agility increased by 10
[เพิ่มค่า AGI พื้นฐาน 10 หน่วย]


Quote
แต่ ค่า Damage พื้นฐาน และ Armor จะถูกลดลงให้สัดส่วนเท่า ๆ กันกับ AGI ที่เพิ่มเข้ามาให้
Tauren Chieftain
- Natural Order aoe from 250 to 275
[สกิล Natural Order เพิ่ม AoE จาก 250 เป็น 275]

Techies
- Remote mines now detonate when killed (145024)
[Remote Mines ตอนนี้จะระเบิดทันทีเมื่อถูกทำลาย]

Terrorblade
- Soul Steal's secondary ability is now in the same position as the primary ability with the same hotkey (210124)
[สกิล Soul Steal ในปุ่มกดใช้ความสามารถอันที่สอง ตอนนี้จะอยู่ในตำแหน่งเดียวกับตัวสกิลแล้ว ด้วย Hotkey เดิม]

Tinker
- Armor increased by 1
[เพิ่ม Armor 1 หน่วย]

Tiny
- Avalanche cooldown decreased from 20 to 17
[สกิล Avalanche ลด Cooldown จาก 20 เป็น 17 วินาที]
- Toss cast range from 500/700/900/1100 to 700/900/1100/1300
[สกิล Toss เพิ่มระยะมากขึ้น จาก 500/700/900/1100 เป็น 700/900/1100/1300]
[Tiny สามารถใช้ Aghanim's Scepter โดยมีความสามารถเพิ่มขึ้นได้แล้ว]


Quote
เมื่อ ใส่ Aghanim's Scepter แล้ว จะสามารถหยิบต้นไม้มาเป็นอาวุธได้ ซึ่งจะทำให้ระยะในการโจมตีเพิ่มขึ้น เพิ่ม Bonus Damage ต่อสิ่งก่อสร้าง และจะโจมตีกระจาย 50% 300 AoE เมื่อฏจมตีครบ 3 ครั้ง และเพิ่ม Damage ให้สกิล Toss จากสกิล Ultimate เพิ่มมากขึ้นVengeful Spirit

- Magic Missile manacost rescaled from 95/110/125/140 to 110/120/130/140
[สกิล Magic Missile ปรับอัตราการใช้ Mana ใหม่ จาก 95/110/125/140 เป็น 110/120/130/140]

Venomancer
- Poison Sting slow from 10 to 11/12/13/14
[สกิล Poison Sting ทำให้เป้าหมาย Slow มากขึ้น จาก 10 เป็น 11/12/13/14]

Viper
[Viperสามารถใช้ Aghanim's Scepter โดยมีความสามารถเพิ่มขึ้นได้แล้ว]


Quote
ระยะการใช้สกิลเพิ่มมากขึ้น จาก 500 เป็น 800 และ Cooldown ลดลง จาก 80/50/30 เป็น 12 วินาที ทุกเลเวลVisage

- Gravekeeper's Cloak armor bonus rescaled from 2/3/4/5 armor per layer to 1/2/4/5 per layer
[สกิล Gravekeeper's Cloak ปรับ Bonus Armor ใหม่ จาก 2/3/4/5 ต่อ Layer เป็น 1/2/4/5 ต่อ Layer]
- Gravekeeper's Cloak magic resistance rescaled from 4/8/12/16% reduction per layer to 3/6/12/16 per layer
[สกิล Gravekeeper's Cloak ปรับอัตราการป้ิองกันเวทย์มนต์ใหม่ จาก 4/8/12/16% ต่อ Layer เป็น 3/6/12/16% ต่อ Layer]
- Familiars maximum damage rescaled from 84/105/126 to 56/98/154
[Damage สูงสุดของ Familiars ได้ปรับใหม่ จาก 84/105/126 เป็น 56/98/154]
- Familiars cooldown from 160 to 180/160/140
[Cooldown ของสกิล Familiars ได้ปรับใหม่ จาก 160 ทุกเลเวล เป็น 180/160/140 วินาที ต่อเลเวล]
- Soul Assumption's mana cost increased from 100 to 150
[สกิล Soul Assumption's เพิ่มอัตราการใช้ Mana จาก 100 เป็น 150]

Warlock
- Fatal Bonds cooldown decreased from 30 to 25
[สกิล Fatal Bonds ลด Cooldown ลง จาก 30 เป็น 25 วินาที]
- Added Aghanim's Scepter to Warlock
[Warlock สามารถใช้ Aghanim's Scepter โดยมีความสามารถเพิ่มขึ้นได้แล้ว พร้อมทั้งมี Effect ตอนถือ]


Quote
เมื่อ Warlock ถือ Aghanim's Scepter จะทำให้สามารถเรียก Golem ลงมาได้ 2 ตัว แต่ HP , พลังโจมตี และเงินที่ศัตรูจะได้รับเมื่อสังหารจะลดลง ครึ่งนึงของ Unit ปกติ แต่จะทำความเสียหายตอนที่ Golem ลงมา 2 ครั้ง ในช่วงระหว่าง 0.3 วินาที/quote]


Zeus

- Arc Lightning cooldown from 2.5 to 2.25 seconds
[Arc Lighting ลด Cooldown ลง จาก 2.5 วินาที เป็น 2.25 วินาที]Added a new recipe item (Arcane Boots)
[*เพิ่มไอเทมที่ผสมได้ใหม่ (Arcane Boots) เป็นไอเทมที่มาแทน Arcane Ring]

Quote
This item replaces Arcane Ring.

Arcane Boots:
===========
500 - Boots of Speed
1000 - Energy Booster

+65 Movement Speed
+250 Mana
Replenish Mana (Restores 135 mana to allies in 600 aoe, 45 cd, 25 manacost)
Can be DisassembledArcane Boots (1500)
=============
ไอเทมที่ใช้ผสม
Boot of Speed (500)
Energy Booster (1000)

ความสามารถ
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 65
เพิ่ม 250 มานา
ได้รับความสามารถในการเติมมานา (เติม 135 มานา ในระยะ 600 มีคูลดาวน์ของไอเทม 45 วินาที ใช้ 25 มานา)
สามารถแยกส่วนได้


*Added new basic item (Orb of Venom)
*เพิ่มไอเทมพื้นฐานใหม่ (Orb of Venom)

* Added new basic item (Orb of Venom)


Quote
Located at the secret shops and side shops
- Costs 600 Gold.
- Adds a poison effect to your attacks. Deals 3dps and lasts 3 seconds. 4% slow for ranged, 12% slow for melee.


Orb of Venom (600)
มีขายที่ร้านขายของในป่า และมุมซ้ายบนขวาล่างของแผนที่
ราคา 600
เพิ่มเอฟเฟกของพิษต่อการโจมตีของคุณ โดยจะสร้างความเสียหายต่อวินาที 3 หน่วย เป็นเวลา 3 วินาที
และจะทำให้เป้าหมายช้าลง 4% สำหรับ Hero ที่โจมตีระยะไกล และ 12% สำหรับ Hero ที่โจมตีระยะประชิดAssault Cuirass
- Attack Speed decreased from 40% to 35%
[ความเร็วในการโจมตีลดลงจาก 40% เป็น 35%]
- Aura Attack Speed increased from 15% to 20%
[แต่ออร่าที่เพิ่มความเร็วในการโจมตีจะเพิ่มขึ้นจาก 15% เป็น 20%]

Animal Courier
- Price decreased from 200 to 170
[ไก่ส่งของราคาลดลงจาก 200 เป็น 170]

Blade Mail
- Damage Return's duration increased from 3.5 to 4 seconds
[เบลดเมลเพิ่มระยะเวลาการสะท้อนจาก 3.5 วินาทีเป็น 4 วินาที]

Bloodstone
- Heal on wielder's death increased from 25 per charge to 30
[เมื่อผู้ใช้ตายจะเพิ่ม hp กับยูนิตพันธมิตรเพิ่มขึ้นจาก 25 ต่อชาร์จเป็น 30 ต่อชาร์จ]
- Now only loses a third of its charges on death (reduced from a half)
[เมื่อผู้ใช้ตายชาร์จจะลดลง 1/3 (จากเดิมลดลงครึ่งหนึ่ง)]

Buriza Do Kyanon
- Damage increased by 6 (to equal the total of crystalys and demon edge)
[คริใหญ่เพิ่มความเสียหายอีก 6 (ให้เท่ากับผลรวมของ crystalys และ demon edge)]

Cranium Basher
- Removed 25% chance to do 25 bonus damage (stun is still the same)
[ค้อนสตั้น ยกเลิกผลของ "มีโอกาส 25% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม 25 หน่วย" (แต่ยังมีผลของ stun 1.1 วินาทีอยู่)]
- Cranium Basher bonus damage increased from 30 to 40
[และเพิ่มความเสียหายเพิ่มเติมจาก 30 เป็น 40]

Dust of Appearance
- Reduced AOE from 1250 to 1050
[ลดพื้นที่ส่งผลจากระยะ 1250 เหลือ 1050]

Ethereal Blade
- Removed Wraith Band from recipe (same bonuses still though)
[ยกเลิกการใช้ Wraith Band เป็นส่วนผสม (แต่ไม่เปลี่ยนแปลงโบนัสที่ได้รับ)]
- You can now target yourself
[สามารถใช้กับตัวเองได้]

Eul's Scepter of Divinity
- Cast range increased from 600 to 700
[ไซโคลนเพิ่มระยะร่ายจาก 600 เป็น 700]
- Added double click support for Euls (174341)
[เพิ่มการใช้ดับเบิ้ลคลิกที่ไซโคลนในช่องเก็บของ (จะเป็นการใช้กับตัวเอง)]

Eye of Skadi
- Orb of Venom added as a component. Final bonuses are the same as before.
[อายออฟสกาดี้ ใช้ Orb of Venom เป็นส่วนผสม แต่จะไม่ได้โบนัสเพิ่ม]
- Recipe price decreased from 750 to 300
[ลดราคา Recipe จาก 750 เหลือ 300 ]

Heart of the Tarrasque
- Delay on regeneration reduced from 8 to 6 seconds
[ดีเลย์ของการฟื้นฟู Hp ลดลงจาก 8 วินาที เหลือ 6 วินาที (หากไม่ได้รับการโจมตีจาก Hero ศัตรู)]

Maelstrom
- Recipe cost decreased from 900 to 800
[ค้อนสายฟ้า ลดราคา Recipe จาก 900 เหลือ 800]

Mekansm
- AoE of Restore increased from 450 to 750
[ระยะส่งผลของการฟื้นฟู Hp เพิ่มขึ้นจาก 450 เป็น 750]
- HP aura regen increased from 3 to 4
[ออร่า Regen Hp ต่อวินาทีเพิ่มขึ้นจาก 3 เป็น 4]

Quelling Blade
- Tree Chop cooldown decreased from 15 to 10
[ความสามารถ Tree Chop ของไอเทม มีคูลดาวน์ลดลงจาก 15 วินาที เป็น 10 วินาที]

Sentry Wards
- Increased truesight vision from 800 to 950
[เพิ่มระยะการมองเห็นยูนิตที่ล่องหนจาก 800 เป็น 950]
- Reduced natural vision to just around itself
[แต่ลดระยะการมองเห็นยูนิตทั่วไปเหลือเพียงรอบ ๆ ตัวมันเอง]

Urn of Shadows
- Heal no longer dispels from neutral creep damage
[การฟื้นฟู Hp จะไม่ยกเลิกเมื่อถูกโจมตีโดยครีปป่าอีกต่อไป]
- Added a team notice when someone buys Urn of Shadows recipe
[เพิ่มข้อความในทีม เมื่อมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งซื้อ Urn of Shadows]

Vanguard
- HP bonus from 300 to 275
[Hp ที่เพิ่มขึ้นลดลงจาก 300 เหลือ 275]
Credit : ขอบคุณ คุณ AriaL`[FT] ที่ช่วยแปลในส่วนของ Item มากครับ


* Added a new gold mechanic to the game


Quote
"Reliable Gold" - Any bounty you get from hero kills or from the extra "aoe kill gold" bonus (feature from few patches ago) is added to your Reliable Gold pool.

"Unreliable Gold" - It is everything else (creep kills, neutrals, etc).

Dying can only take away gold from your Unreliable Gold pool and not from your Reliable Gold. Buying items uses up your Unreliable Gold first before using your Reliable Gold.

An example: You have 910 total gold (500 Unreliable, 410 Reliable). If you buy Boots of Speed, you'll have 410 total gold left (0 Unreliable, 410 Reliable). However, if you bought Chainmail, you would have 360 Reliable Gold left.

The process is seamless to the user, you won't have to do anything extra to make it work. Your total gold is still displayed in the same place. Your Reliable Gold is displayed in your scoreboard title.This is a new experimental idea that may be adjusted and tweaked over time depending on feedback and results after it is released. As always, let me know anything you want to see in future versions.

Buyback uses reliable gold first. There are some other plans and ideas for buyback adjustments in the future but I would like to see these changes stabilize first before considering further stuff. There may also be some other changes related to the aoe bounty in the future but I want to take it slow one step at a time and see how this change is reflected in games first.


"Reliable Gold" คือ เงินที่ได้จากการ kill หรือจาก aoe kill (เป็นลักษณะเด่นจากแพทช์ที่ผ่านมา)
"Unreliable Gold" คือ เงินที่ได้รับนอกเหนือจากนี้ (ฆ่าครีปหรือครีปป่า ฯลฯ)

*การตายจะเสียเฉพาะเงินแบบ unreliable เท่านั้น
*การซื้อไอเทมจะใช้เงินแบบ unreliable ก่อน
* เช่น คุณมีเงินรวม 910 (500 unreliable และ 410 reliable) ถ้าคุณซื้อ boot of speed จะเหลือเงิน 410 (0 unreliable และ 410 reliable)
อย่างไรก็ตามถ้าคุณซื้อ Chainmail คุณจะเหลือเงิน 360 แบบ reliable
* กระบวนการนี้แทบไม่มีผลต่อผู้เล่น คุณไม่ต้องทำอะไรพิเศษเพื่อให้มันใช้งานได้ เงินรวมของคุณยังคงแสดงผลตรงบริเวณเดิม
แต่เงิน reliable ของคุณจะแสดงผลเมื่อเวลาจบเกม
*นี่คือไอเดียที่ทดลองใหม่ ที่อาจจะถูกปรับโดยขึ้นกับเวลา การตอบสนองกลับและผลของมัน หลังจากที่ปล่อยมาแล้ว ซึ่งเหมือนเดิม
ในเวอร์ชั่นถัดไป คุณก็ควรจะให้เรารู้ด้วยว่าต้องการจะเห็นอะไรในอนาคต
* แต่การซื้อเกิดจะใช้ reliable gold ก่อน ดังนั้นจะมีแผนและไอเดียอื่น ๆ สำหรับการปรับการซื้อเกิดในอนาคต แต่เราต้องการที่จะเห็น
การ เปลี่ยนแปลงที่มีเสถียรภาพก่อนที่จะพิจารณาว่าจะเพิ่มจุดเด่นอะไรเข้าไป และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับเงินแบบ aoe kill ใน
อนาคต แต่เราต้องการจะดูผลจากการเปลี่ยนแปลงในส่วนนี้ก่อน


* Support gold bounty gained for kills is now displayed ontop of each hero (not a change to bounty, but revealing the "extra" area bounty that was added a few patches ago,)
[เงินที่ ได้จากการช่วย kill จะถูกแสดงบนส่วนบนของ hero แต่ละตัว (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของเงิน แต่จะแสดงส่วนพิเศษที่เพิ่งจะเพิ่มมาเมื่อไม่กี่แพทช์ก่อน) ]
* Minor adjustment (+50) to the extra aoe XP bounty
[ปรับค่าประสบการณ์เล็กน้อยสำหรับการช่วยกันค่า (ค่าประสบการณ์ +50) ]
* Lane creeps vision from 1400/800 to 1100/800
[การมองเห็นของครีปเลนลดลงจาก 1400/800 เหลือ 1100/800]
* Day-Night now cycles at 25% faster rate
[รอบกลางวันกลางคืนเร็วขึ้น 25%]
* The autozoom restore function in -zm is increased to give extra time to temporarily zoom in
[การซูมอัตโนมัติใน -zm ถูกเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มระยะเวลาพิเศษที่จะซูมเข้า]
* Game now displays a message to your allies if you buy back
[ตอนนี้เกมจะเพิ่มข้อความต่อพันธมิตรของคุณ เมื่อคุณซื้อเกิด]
* Added a -ub (-Unban) game mode to override the default -cm changed hero restrictions. You use this in combination with cm, -ubcm
[เพิ่มเกมโหมด -ub (-unban) เพื่อแทนที่ค่าเริ่มต้นโหมด -cm ที่ถูกเปลี่ยนฮีโร่ที่ห้ามใช้ สามารถใช้พร้อมกันกับโหมด cm ได้โดย -ubcm]
* Reworked the -CM Ban and Picks process
[โหมด -cm เปลี่ยนกระบวนการแบนและเลือกฮีโร่]
* New visual effect for Vengeful Spirit's scepter
[เพิ่ม effect สำหรับ Vengeful Spirit ที่ใส่คฑาฟ้า]
* New visual effect for Witch Doctor's Aghanim Scepter
[เพิ่ม effect สำหรับ Witch Doctor ที่ใส่คฑาฟ้า]
* New visual effect Puck's Scepter
[เพิ่ม effect สำหรับ Puck ที่ใส่คฑาฟ้า]
* Added an Aghanim's visual effect for Axe
[เพิ่ม effect สำหรับ Axe ที่ใส่คฑาฟ้า]
* Added an Aghanim's visual effect for Pudge
[เพิ่ม effect สำหรับ Pudge ที่ใส่คฑาฟ้า]
* Added an Aghanim's visual effect for Spiritbreaker
[เพิ่ม effect สำหรับ Spiritbreaker ที่ใส่คฑาฟ้า]
* Added an Aghanim's visual effect for Sand King
[เพิ่ม effect สำหรับ Sand King ที่ใส่คฑาฟ้า]
* Added an Aghanim's visual effect for Jakiro
[เพิ่ม effect สำหรับ Jakiro (Twin Head Dragon) ที่ใส่คฑาฟ้า]
* Added an Aghanim's visual effect for Night Stalker
[เพิ่ม effect สำหรับ Night Stalker ที่ใส่คฑาฟ้า]
* Added an Aghanim's visual effect for Earthshaker
[เพิ่ม effect สำหรับ Earthshaker ที่ใส่คฑาฟ้า]
* New Tidehunter hero story
[เพิ่มประวัติ Tidehunter ใหม่]
* Added flavor text for Phase Boots
[เพิ่มข้อความ........สำหรับ Phase Boots]
* Reworked when the visual effect is shown for Berserker's Blood
[ทำ effect ของ Berserker's Blood ใหม่]
* Improved Chaos Bolt animation
[เพิ่มอะนิเมชั่นของ Chaos Bolt]
* New Earthbind visual effect
[สกิล earthbind มี effect ใหม่]
* Added an extra visual effect for Nether Swap
[เพิ่ม effect พิเศษสำหรับสกิล Nether Swap]
* Added a visual damage indicator for Ethereal Blade
[เพิ่มตัวเลขความเสียหายสำหรับไอเทม Ethereal Blade]
* Added a Burst visual effect for flying courier
[เพิ่ม effect ให้นกส่งของที่ใช้สกิล Burst]
* Added an aura visual for Leoric's Vampiric Aura
[เพิ่มการแสดงออร่าของสกิล Vampiric Aura ของ Skeleton King]
* Fixed some visual issues with Soul Steal
[แก้ไขข้อผิดพลาดในการแสดงผลบางส่วนของสกิล Soul Steal]
* New visual effect of Strafe
[สกิล Strafe มี effect ใหม่]
* Added a visual effect for the int stealing event on Silencer's Last Word
[เพิ่ม effect ใหม่สำหรับการขโมยค่า int ในบริเวณของสกิล Last Word ของ Silencer]
* Added temporary text overhead info for Sticky Napalm indicating stack counts
[เพิ่มข้อความชั่วคราวบนหัวของ unit ที่ติดสกิล Sticky Naplam (แสดงจำนวนครั้งที่ซ้อนทับกัน)]

* New Breathe Fire icon

[เพิ่มไอคอนใหม่ของสกิล Breathe Fire]

* New Earthbind Icon

[เพิ่มไอคอนใหม่ของสกิล Earthbind]

* New March of the Machines Icon

[เพิ่มไอคอนใหม่ของสกิล March of the Machines]

* New Morph Icon

[เพิ่มไอคอนใหม่ของสกิล Morph]

* New Scourge Glyph Icon

[เพิ่มไอคอนใหม่ของสกิล Scourge Glyph]

* New Strafe icon

[เพิ่มไอคอนใหม่ของสกิล Strafe]

* New Toss Icon

[เพิ่มไอคอนใหม่ของสกิล Toss]

* New Torrent Icon

[เพิ่มไอคอนใหม่ของสกิล Torrent]* Fixed Familiars tooltip
[แก้ไข tooltip สกิล Familiars]
* Fixed Forge Spirit tooltip
[แก้ไข tooltip สกิล Forge Spirit]
* Fixed a bug with Curse of the Silent
[แก้ไขบัคของสกิล Curse of the Silent]
* Fixed a bug with Charge of Darkness
[แก้ไขบัคของสกิล Charge of Darkness]
* Fixed Invoke from triggering last word
[แก้ไขสกิล invoke จากผลของสกิล last word]
* Fixed Rot dispelling curse of the silent
[แก้ไขสกิล Rot ที่ยกเลิกผลของ curse of the silence]
* Fixed Flaming Lasso scoreboard timer
[แก้ไขคำอธิบายระยะเวลาสกิล Flaming Lasso]
* Fixed Batrider interaction bugs with Land Mines
[แก้ไข Batrider ที่มีบัคกับสกิล Land Mines]
* Fixed a minor rare bug with the caster unit for primal roar
[แก้ไขบัคเล็กน้อยที่หายาก ที่เกิดกับ unit ที่ถูกสกิล primal roar]
* Fixed some visual glitches with passive Crystalys icon
[แก้ไขข้อบกพร่องเล็กน้อยเกี่ยวกับไอคอนของ crystalys]
* Fixed some visual glitches with passive Attribute Bonus icon
[แก้ไขข้อบกพร่องเล็กน้อยเกี่ยวกับไอคอนของ +2 allstat/level]
* Fixed a bug with the interaction of Ion Shell and Focus Fire
[แก้ไขบัคการซ้อนกันของสกิล Ion Shell และ Focus Fire]
* Fixed some areas where you could get stuck with TP Scroll
[แก้ไขบางบริเวณที่คุณอาจจะติดเมื่อใช้ใบวาป]
* Fixed a bug that could allow courier to gain attack capability
[แก้ไขบัคที่อาจจะทำให้ไก่ส่งของมีความสามารถที่จะโจมตีได้ ]
* Fixed a bug with Soul Ring when your mana capacity changes
[แก้ไขบัคของ Soul Ring เมื่อความจุมานาของคุณเปลี่ยนไป]
* Fixed some rare bugs with Hex interactions with some abilities
[แก้ไขบัคหายากของ Hex ที่ซ้อนกับบางความสามารถ]
* Fixed Dark Pact not properly dispelling Crippling Fear or Void
[แก้ไขสกิล Dark Pact ที่ยังไม่สามารถลบ Buff ของสกิล Crippling Fear หรือ Void ได้]
* Fixed a bug with picking up Linken's Sphere while waveforming
[แก้ไขบัค เมื่อเก็บ Linken's Sphere ในขณะที่ใช้สกิล waveform]
* Fixed the launch projectile location for Dragon Knight's Elder Form
[แก้ไขจุดที่ไฟ,น้ำแข็ง,พิษของสกิล Ultimate ของ Dragon Knight ตกแบบโพรเจคไทล์ที่บริเวณที่กำหนด]
* Fixed X Marks The Spot when used on an ally carrying Linken Sphere
[แก้ไขสกิล X Marks The Spot เมื่อใช้บนยูนิตพันธมิตรที่มี Linken Sphere]
* Fixed some AI bugs with attacking roshan while teleported close inside
[แก้ไขบัคของ AI บางตัวที่จะโจมตี roshan ในขณะที่เทเลพอร์ตไปใกล้ ๆ]
* Fixed a bug with moon wells water mechanic when you get stuck inside it
[แก้ไขบัคของน้ำใน moon well เมื่อมันสามารถทำให้คุณติดในนั้น]
* Fixed a minor rare bug that produced the "cannot construct unit" message
[แก้ไขบัคหายาก ที่จะแสดงข้อความ "cannot construct unit"]
* Fixed a very rare bug that could sometimes cause Toss to not throw anything
[แก้บัคที่หายากมากที่ทำให้สกิล Toss ไม่สามารถขว้างอะไรได้เลย]* About Phoenix
[เกี่ยวกับ Hero Phoenix]Quote
I had mentioned a Phoenix hero was in the works in the past. I've decided to save the hero for another update instead of putting him in this one. I want to work on him more.


เรา ได้กล่าวถึง Phoenix ว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนการสร้าง เราได้ตัดสินใจที่จะเก็บฮีโร่นี้ไว้สำหรับการอัพเดทอีกครั้งหนึ่งแทนที่การ นำมาใส่ใน version นี้
เรายังต้องแก้ไขปรับปรุงมันอีก
Credit : ขอบคุณ คุณ AriaL`[FT] ที่ช่วยแปลในส่วนของ Item&Gameplay&Cosmetic&bug มากครับ

special Thanks : http://www.playdota.com
คอมเม้นกันหน่อย

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 


Powered By Hole In One Pangyaข้อมูลภายในเว็บ ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ในทางอื่น