ขอความช่วยเหลือจากผู้เข้าชมเว็บทุกคนอยากโหลดเร็วๆ คลิ๊กช่วยกันหน่อย
หาเงินออนไลน์ ง่ายๆ แค่แชร์ลิ้งค์ก็มีตังค์ใช้
หาเงินออนไลน์ ง่ายๆ แค่แชร์ลิ้งค์ก็มีตังค์ใช้
หาเงินออนไลน์ ง่ายๆ แค่แชร์ลิ้งค์ก็มีตังค์ใช้

โฆษณาตำแหน่งนี้ว่าง
ขนาด 150x150
สนใจ {{{คลิ๊ก}}}โฆษณาตำแหน่งนี้ว่าง
ขนาด 150x150
สนใจ {{{คลิ๊ก}}}โฆษณาตำแหน่งนี้ว่าง
ขนาด 150x150
สนใจ {{{คลิ๊ก}}}โฆษณาตำแหน่งนี้ว่าง
ขนาด 150x150
สนใจ {{{คลิ๊ก}}}


อับเดท dota 6.66 การเปลี่ยนแปลง แปลใหม่ล่าสุด

Heroes

Batrider
- Flaming Lasso cooldown decreased from 130/90/50 to 90/70/50
ปรับ cooldown สกิล Flaming Lasso จาก 130/90/50 เป็น 90/70/50

Beastmaster
- Wild Axes now properly hits invisible units
- Wild Axes จะโดนยูนิตล่องหนอย่างถูกต้องแล้ว

Bounty Hunter
- Jinada cooldown improved from 22/17/12/7 to 21/16/11/6
ปรับ cooldown สกิล Jinada จาก 22/17/12/7 เป็น 21/16/11/6

Clockwerk
- Rocket Flare cooldown decreased from 30/25/20/15 to 20/18/16/14
ปรับ cooldown สกิล Rocket Flare จาก 30/25/20/15 เป็น 20/18/16/14

Dirge
- Added Aghanim's Scepter for Undying .
Undying ใส่ Aghanim's Scepter (คฑาฟ้า) ได้แล้ว

Quote
Regular Plague Aura
สกิล Plague Aura ปกติ
- Plague Aura amplifies up to 20% / 25% / 30% max and heals for 6% of heroes and 2% of creeps
เพิ่ม damage 20% / 25% / 30% สูงสุดและ heal 6% เมื่อ hero ศัตรูตาย และ 2% สำหรับครีปตาย
Quote
Scepter Upgraded Plague Aura
สกิล Plague Aura เมื่อมี Scepter
- Plague Aura amplifies up to 25% / 30% / 35% and heals for 10% of heroes and 3% of creeps
เพิ่ม damage เป็น 25% / 30% / 35% และ heal 10% เมื่อ hero ศัตรูตาย และ 3% สำหรับครีปตาย


Doom Bringer
- Reworked and rebalanced most of his abilities
ปรับความสามารถและปรับสมดุลของ doom bringer เกือบทั้งหมด

Quote
Old Devour: Devour เก่า:
=========== ===========
Creeps: Up to level 1/2/4/6 กินครีพเลเวลไม่เกิน: 1/2/4/6
Bonus Gold: 10/20/30/40 เงินโบนัส: 10/20/30/40
cd: 30/25/20/15 CD: 30/25/20/15
manacost: 50/45/40/35 ใช้มาน่า: 50/45/40/35

New Devour: Devour ใหม่:
=========== ===========
Creeps: Up to level 2/4/5/6 กินครีพเลเวลไม่เกิน: 2/4/5/6
Bonus Gold: 40/60/80/100 เงินโบนัส: 40/60/80/100
cd: 60/55/50/45 CD: 60/55/50/45
manacost: 60 ใช้มาน่า: 60

Gains the abilities of the target neutral creep has until you devour another creep with abilities to replace it
ได้รับสกิลจากครีพป่าเป้าหมายที่กินจนกว่าคุณจะไปใช้ Devour กับครีพตัวอื่นที่มีสกิลมาแทนที่

Quote
Old Scorched Earth: Scorched Earth เก่า:
==================== ====================
Large aoe castable. สามารถร่ายใน AOE ที่ใหญ่มาก

MS Bonus: 10/15/20/30% MS Bonus: 10/15/20/30%
AS Bonus: 10/15/20/30% AS Bonus: 10/15/20/30%
Deals: 1/2/3/4 dps Deals: 1/2/3/4 dps
Heals: 1/2/3/4 dps Heals: 1/2/3/4 dps

Duration: 20 แสดงผล: 20 วิ
CD: 10 CD: 10 วิ
Manacost: 60 Manacost: 60
Cast Range: 800 Cast Range: 800
AOE: 700 AOE: 700

New Scorched Earth: Scorched Earth ใหม่:
==================== ====================
Temporary effect around you. Earth is scorched wherever you are walking. แสดงผลชั่วคราวรอบตัวคุณ สกิลจะตามไปทุกที่ที่คุณไป

MS Bonus: 20% MS Bonus: 20%
Damage: 15/20/25/30 Damage: 15/20/25/30
Heals: 15/20/25/30 Heals: 15/20/25/30

Duration: 8/10/12/14 แสดงผล: 8/10/12/14 วิ
Cooldown: 60/50/40/30 Cooldown: 60/50/40/30
Manacost: 60 Manacost: 60
AOE: 600 AOE: 600

Quote
Old Doom: Doom เก่า:
========== ==========
Regular โดยทั่วไป
-Duration: 12/14/16 แสดงผล: 12/14/16
-DPS: 40/60/80 DPS: 40/60/80
-Cooldown: 160/130/100 Cooldown: 160/130/100

Scepter Scepter
-Duration: 14/16/18 แสดงผล: 14/16/18
-DPS: 50/70/90 DPS: 50/70/90
-Cooldown: 90/80/70 Cooldown: 90/80/70

New Doom: Doom ใหม่:
========== ==========
Regular โดยทั่วไป
-Duration: 14 แสดงผล: 14
-DPS: 30/50/70 DPS: 30/50/70
-Cooldown: 110 Cooldown: 110

Scepter Scepter
-Duration: 14 แสดงผล: 14
-DPS: 50/80/110 DPS: 50/80/110
-Cooldown: 110 Cooldown: 110

Earthshaker
- Echo Slam no longer counts corpses for damage Echo damage (They used to count them for partial damage)
- สกิล Echo Slam ไม่นับศพ เพื่อทำ damage อีกต่อไป (ซึ่งเคยนับ เป็น damage บางส่วนของสกิล)
- Aftershock AoE from 280 to 300
- สกิล After Shock พื้นที่ส่งผล (AoE) เพิ่มจาก 280 เป็น 300
- Enchant Totem damage increased from 50/100/150/200 to 75/150/225/300
- สกิล Enchant Totem เพิ่ม damage จาก 50/100/150/200 % เป็น 75/150/225/300 %
- Added Aghanim's Scepter to Earthshaker's Echo Slam (echo bounces twice for each hero it hits)
- เพิ่มให้ Aghanim's Scepter ใช้กับสกิล Echo Slam ของ Earthshaker ได้แล้ว (การสะท้อนจะกระเด้ง 2 ครั้งสำหรับฮีโร่แต่ละตัวที่โดนโจมตี)
- Echo Slam's Echo damage increased from 35/45/65 to 40/55/70
- เพิ่มแอคโคดาเมจ จากสกิล Echo Slam จาก 35/45/65 เป็น 40/55/70
- Echo Slam's unit search aoe increased by 75 (this is not the damage aoe, just the initial unit search aoe)
- ความกว้าง Aoe ของสกิล Echo Slam ที่นับจำนวนยูนิตเพิ่มขึ้น 75 หน่วย (ไม่ใช่เป็น aoe ของการทำความเสียหาย แต่เป็น aoe ของการนับจำนวนยูนิตที่อยู่บริเวณนั้น)
- Note: The main idea with most of these changes is to emphasis the timing aspect of the echo slam more. Some other buffs are done to compensate for the reduced power from the corpse count loss.
- บันทึก: ไอเดียหลักของการเปลี่ยนแปลงคราวนี้คือเพื่อให้เห็นความสำคัญในเรื่องของ จังหวะเวลาการใช้ Echo Slam ให้มากขึ้น บัฟอื่น ๆ บางบัฟได้ถูกชดเชยให้ จากการลด damage ที่เสียไปจากการนับศพ

Enchantress
- Movement speed increased from 295 to 305
- ความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นจาก 295 เป็น 305
- Enchant's slow effect increased from 10/20/30/40% to 20/30/40/50%
- สกิล Enchant ทำให้ slow เพิ่มขึ้นจาก 10/20/30/40% เป็น 20/30/40/50%
- Enchant's slow effect duration decreased from 7 to 5.5 seconds
- สกิล Enchant ทำให้ slow มีผลลดลงจาก 7 เป็น 5.5 วินาที

Faceless Void
- Timewalk slow increased from 10/20/30/40% to 25/30/35/40%
- สกิล Timewalk ทำให้ slow เพิ่มขึ้นจาก 10/20/30/40% เป็น 25/30/35/40%
- Timewalk cooldown rebalanced from 13 to 19/17/15/13
- สกิล Timewalk cooldown ปรับเป็นจาก 13 วินาที เป็น 19/17/15/13 วินาที

Invoker
- Invoke cd from 30/25/12/5 cd to 22/17/12/5
- สกิล Invoke cooldown ลดลงจาก 30/25/12/5 เป็น 22/17/12/5
- Invoke manacost from 20/50/80/110 to 20/40/60/80
- สกิล Invoke ใช้ mana ลดลงจาก 20/50/80/110 เป็น 20/40/60/80
- Alacrity bonus damage increased from 20-80 to 30-90
- สกิล Alacrity เพิ่ม damage จาก 20-80 เป็น 30-90
- Alacrity duration increased from 8 to 9
- สกิล Alacrity เพิ่มระยะเวลาจาก 8 วินาที เป็น 9 วินาที
- Chaos Meteor damage improved:
- สกิล Chaos Meteor เพิ่ม damage
Main damage from 40-130 to 55-145 every 0.5 seconds
- damage หลัก จาก 40-130 เป็น 55-145 ทุก 0.5 วินาที
Burn damage from 8-26 to 11-29 per second
- damage รองจากการเผาไหม้ จาก 8-26 เป็น 11-29 ต่อวินาที
- Cold Snap now applies an initial ministun on cast
- สกิล Cold Snap ในตอนนี้จะให้ ministun ด้วย ในการใช้ตอนแรก
- Forged Spirits Armor is now based on Exort and Range is now based on Quas
- เกราะของ Forged Spirits ตอนนี้จะขึ้นอยู่กับ Exort และระยะโจมตีจะขึ้นอยู่กับ Quas
- Ghost Walk manacost reduced from 300 to 200
- สกิล Cold Snap ลด mana ที่ใช้จาก 300 เป็น 200
- Ghost Walk slow rescaled from 10-40% to 20-40%
- สกิล Ghost Walk ทำให้ slow มากขึ้น จาก 10 - 40% เป็น 20 - 40% (รีสเกล)
- Ice Wall manacost increased from 125 to 175
- สกิล Ice Wall ใช้ mana เพิ่มขึ้นจาก 125 เป็น 175
- Ice Wall cooldown increased from 20 to 25
- สกิล Ice Wall มี cooldown เพิ่มขึ้นจาก 20 เป็น 25 วินาที
- Sun Strike damage rescaled from 75-450 to 100-475
- สกิล Sun Strike เพิ่ม damage จาก 75-450 เป็น 100-475 (รีสเกล)
- Tornado range increased from 700-3100 -> 800-3200
- สกิล Tornado เพิ่มระยะทางจาก 700-3100 -> 800-3200
- Tornado duration increased from 0.6-2.2 -> 0.8-2.5
- สกิล Tornado ระยะเวลาเพิ่มขึ้นจาก 0.6-2.2 -> 0.8-2.5 วินาที
- Tornado damage increased from max of 375 to 400
- สกิล Tornado เพิ่ม damage สูงสุดจาก 375 เป็น 400
- Quas per instance regen from 0.75 to 1
- Quas หนึ่งหน่วย regen hp เพิ่มขึ้นจาก 0.75 เป็น 1

Juggernat
- Blade Fury cooldown reduced from 30 to 30/28/26/24
- Blade Fury คูลดาวน์ลดลง จาก 30 เป็น 30/28/26/24 ตามเลเวล

Kaldr
- Cold Feet manacost increased from 90 to 90/100/110/120
- เพิ่ม มานาการใช้จาก 90 เป็น 90/100/110/120
- Ice Blast impact delay is a little slower now
- Ice Blast ดีเลย์ของการกระแทก ช้าลงนิดนึง
- Ice Blast no longer pierces Shallow Grave
- IceBlast ไม่ทำให้ตัวที่ติด Shallow grave ตายทันที่แล้ว
- Ice Blast debuff is now purgable
- Debuff ที่เกิดจาก IceBlast สามารถลบได้ด้วย Purge

Ogre Magi
- Fireblast Multicast upgraded cooldown improved from 15/12/9/6 to 12/10/8/6
- Fireblast Multicast คูลดาวน์ลดลง จาก 15/12/9/6 เป็น 12/10/8/6

Obsidian Destroyer
- Essence Aura no longer has a lower chance to trigger when autocasting Arcane Orb
- Essence Aura ไม่ลดโอกาส รีมานาจากสกิล Arcane orb แบบ autocast แล้ว

Priestess of the Moon
- Moonlight Shadow manacost from 200/250/300 to a constant 175
- สกิล Moonlight Shadow ปรับการใช้มานาจาก 200/250/300 เป็นคงที่ 175 หน่วย

Pugna
- Decrepify cast range increased from 550 to 550/600/650/700
- Decrepify ระยะร่ายเพิ่มขึ้นจาก 550 เป็น 550/600/650/700

Queen of Pain
- Scream of Pain now effects Decrepified units
- Scream of Pain มีผลต่อ Unit ที่ถูก Decrepify แล้ว (Pugna, Ghost Scepter)

Spirit Breaker
- Nether Strike now makes Spirit Breaker magic immune for the second that he is fading out during its cast
- Nether Strike จะทำให้ Spirit Breaker เป็น magic immune หลังจากที่ร่ายออกไปและตัวจางลง
- Charge of Darkness decreased manacost from 120 to 75
- Charge of Darkness ลดมานาที่ใช้ลง จาก 120 เหลือ 75
- Charge of Darkness cast mechanic reworked
- เปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ Charge of Darkness
Charge of Darkness now charges up in place for up to 4 seconds and then you move out at a speed relative to how long you charged it for. (Total movement bonus is the same as before, it just depends on chargeup time now instead of increasing slowly over time)
- Charge of Darkness จะชาร์จอยู่กับที่ในตอนแรก นานที่สุด 4 วินาที หลังจากนั้นจะพุ่งออกไป ด้วยความเร็วขึ้นอยู่กับความนานที่ชาร์จ (ความเร็วที่เพิ่มขึ้นสุดท้ายเท่าเดิม แต่เปลี่ยนจากค่อยๆเร็วขึ้น เป็นชาร์จไว้แล้วเเร็วเลยแทน)

Slark
- Pounce Leash now gets removed if the target blinks or teleports away
- Pounce จะหลุดออก หากเป้าหมาย blink หรือ teleport ออกไป
- Shadow Dance passive no longer works if Slark is Doomed
- Shadow Dance passive จะไม่ทำงานหาก Slark โดน Doom

Ursa Warrior
- Undid previous cast animation change on Overpower
- แก้กลับการเปลี่ยน cast animation เมื่อใช้ Overpower (ต้องชะงักเหมือนเดิมแล้ว)
- Fixed a bug in the recent Overpower rewrite that prevented it from being removed by purge/euls
- แก้บัค Overpower ที่เขียนใหม่แล้วไม่ถูกลบโดย purge/คทา euls(ไซโคลน)

Visage
- Soul Assumption damage per charge decreased from 130 to 110
- Soul Assumption manacost from 100/120/140/160 to 100
- Soul Assumption cooldown from 7/6/5/4 to 4
- Soul Assumption ดาเมจต่อชาร์จลดลงจาก 130 เป็น 110
- Soul Assumption มานาที่ใช้ลดลงจาก 100/120/140/160 เป็น 100 คงที่
- Soul Assumption คูลดาวน์ลดลงจาก 7/6/5/4 เป็น 4 คงที่

- Familiars Bounty reduced from 150 to 100
- Familiars now magic reduction from 70/95/95% to 95% at all levels
- Familiars bonus damage attack count increased from 6 to 7
- Familiars now have a small (160) ranged attack instead of melee
- Familiars ให้เงินลดลงจาก 150 เป็น 100
- Familiars ลดความเสียหายจากเวทยมนตร์ จาก 70/95/95% เป็น 95% ทุกเลเวล
- โบนัสดาเมจของ Familiars เพิ่มจำนวนครั้งที่โจมตีขึ้น จาก 6 เป็น 7
- Familiars เปลี่ยนเป็นโจมตีระยะไกลแบบสั้นๆ (160) แทนที่ melee

- Gravekeeper's Cloak recharge time improved from 14/12/10/8 to 10/9/8/7
- ระยะเวลาฟื้นคืนเกราะ Gravekeeper's Cloak ลดลงจาก 14/12/10/8 เป็น 10/9/8/7

Warlock
- Fatal Bonds damage increased from 3.75/7.5/11.25/15% to 15%
- Fatal Bonds link count reduced from 5 to 2/3/4/5
- ความเสียหายที่เชื่อมต่อของ Fatal Bonds เพิ่มขึ้นจาก 3.75/7.5/11.25/15% เป็น 15%
- จำนวนยูนิตที่เชื่อมต่อด้วย Fatal Bonds ลดลงจาก 5 เป็น 2/3/4/5Item

Aghanim's Scepter
- Added Undying and Earthshaker
- Undying และ Earthshaker เพิ่มความสามารถเมื่อสวมใส่ Aghanim's Scepter (คฑาฟ้า)

Divine Rapier
- Can no longer be destroyed by attacking the item
- If a player other than the original owner of the Rapier picks it up, they cannot drop it
- ไม่สามารถโจมตีทิ้งได้อีกต่อไป
- ถ้าคนที่ไม่ใช่เจ้าของคนที่ซื้อออกมาเก็บขึ้นไป จะไม่สามารถดรอปออกจากตัวได้


Force Staff
- Double clicking force staff now acts as if you clicked on yourself
- สามารถ ดับเบิ้ลคลิกเพื่อใช้ Force Staff แทนการ คลิกใส่ที่ตัวเอง

Maelstrom & Mjollnir
- Increased max bounces from 3 to 4
- เพิ่มการชิ่งของสายฟ้า Chain Lightning จาก 3 ชิ่ง เป็น 4 ชิ่ง

Phase Boots
- Cooldown from 12 seconds to 10 seconds
- ลด Cooldown จาก 12 วินาทีเป็น 10 วินาที
- Duration from 6 seconds to 5 seconds
- ระยะเวลาแสดงผล ลดจาก 6 วินาที เป็น 5 วินาที
- Movement bonus from 10% to 12%
- เพิ่มโบนัส Movement จาก 10% เป็น 12%

Scroll of Town Portal
- Double clicking on scrolls now automatically targets your fountain
- สามารถ ดับเบิ้ลคลิก บนใบวาป เพื่อวาปกลับน้ำพุได้อัตโนมัติ


Gameplay & Cosmetics

* Switch now only works as long as the items of the leaver remain intact. Once someone leaves, the inventory of that hero becomes locked. Players can use an -unlock command, but once that is done switch cannot be used on that hero anymore. Once this feature is used enough to be considered stable, switch will be usable by default (-so mode won't be required) with the restrictions described above. The gold that the leaver is carrying is also frozen until the hero is either unlocked or swapped.
* -Switch จะทำงานได้เมื่อไอเทมของ leaver ยังคงอยู่ครบเท่านั้น. เมื่อมีใครออกจากเกม ไอเทมในตัวฮีโร่นั้นจะถูกล็อค. ผู้เล่นสามารถใช้ -unlock เพื่อปลดออกได้ แต่จะทำให้ใช้ -switch กับฮีโร่นั้นไม่ได้อีก. เมื่อระบบนี้ถูกปรับให้สมดุลเพียงพอแล้ว, switch จะเปิดใช้โดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มเกม (-so ไม่จำเป็นอีกต่อไป) ด้วยข้อจำกัดที่อธิบายมาข้างต้น. เงินของ leaver ก็จะยังอยู่ในตัวเช่นเดียวกับไอเทมจนกว่าจะมีการ unlock หรือ switch.

* Added a new command, "-controloff"/"-controlon", to disable control help in the game (to prevent stuff like adding summoned units to your current selection: Invoker, Techies, Lanaya, etc)
* เพิ่มคำสั่งใหม่ "-controloff"/"-controlon" เพื่อเปิดปิดการเพิ่มควบคุมยูนิตอัตโนมัติ (เพิ่มการเลือกยูนิตเข้ามาควบคุมเมื่อเรียกออกมา เช่น Invoker(Forge Spirit), Techies(Remote Mine), Lanaya(Psionic Trap)
* Added a new test command to toggle creeps spawn off and on -spawnoff/-spawnon
* เพิ่มคำสั่งใหม่ทดลองใช้ เพื่อเปิดหรือปิดการปล่อยครีปออกมา -spawnoff/-spawnon
* Restored -mc, but with more detailed statistics to match up with the recently changed Multicast chance system
* นำ -mc กลับมา (เช็คโอกาสที่ติด multicast) แต่ปรับให้เข้ากับ multicast แบบปัจจุบัน
* To prevent some abuses with -unstuck, it no longer works if your taking damage during the first few seconds after you enter the command
* เพื่อป้องกันการใช้แบบเอาเปรียบกับ -unstuck, จะไม่ทำงานหากได้รับดาเมจในช่วง 2-3 วินาทีแรกหลังจากใช้คำสั่งนี้

* Doubled Satyr Trickerster manapool and purge manacost (primarily affects just stolen ability via Devour)
* เพิ่มมานาที่มีของ Satyr Trickerster และ มานาที่ใช้ในสกิล purge เป็น 2 เท่า (เพื่อให้มีผลกับการถูกขโมยสกิลโดย Devour ของ Doom)
* Fixed the teleport effects sometimes being visually on an angle
* แก้ไขเอฟเฟคการ teleport ที่บางครั้งแสดงผลไม่ถูกต้อง มองเห็นเพียงบางมุม

* Fixed Nightcrawler status buff text format
* แก้ไขวิธีการแสดงผลตัวเลขสเตตัสที่ Nightcrawler ขโมยมา
* Fixed Tango visual buff being slightly inaccurate (this is just a cosmetic improvement/fix)
* แก้ไขที่บัฟของการกินต้นไม้ดูไม่แน่นอน (เป็นเพียงการปรับแต่งประดับ)

* Added a visual effect for allied players to indicate which creep you infesting
* เพิ่มเอฟเฟคกับฝ่ายเดียวกันให้เห็นว่าเราฝังเข้าไปในครีปตัวไหน (N'aix: Infest)
* Added a new sound set for Furion (91160)
* เพิ่มเสียงชุดใหม่ให้ Furion
* Added a new sound set for Clockwerk
* เพิ่มเสียงชุดใหม่ให้ clockwork
* Added a new visual effect for Spirit Lance
* เพิ่มเอฟเฟคใหม่ให้ Spirit Lance
* Added new charge icon for Soul Assumption (137459)
* เพิ่มไอคอนชาร์จใหม่ให้ Soul Assumption
* Disabled visual charge indication if the cooldown for Soul Assumption is not ready
* ลบภาพการชาร์จถ้าคูลดาวน์ของ Soul Assumption ไม่พร้อม
* Added a new overhead indictor for Soul Assumption (137459)
* เพิ่มเครื่องบอกชาร์จใหม่บนหัวให้กับ Soul Assumption
* Added an visaul effect when Eclipse misses to help players keep track (109017)
* เพิ่มการแสดงผลเมื่อสกิล Eclipse พลาดไป ซึ่งช่วยให้ผู้เล่นติดตามได้ต่อไป[/color]
* Phantom Assassin images now have the proper fade visual effect (114120)
* ร่างปลอมของ Phantom Assassin จะมีเอฟเฟค Fade ด้วยแล้ว
* Improved Eyes In The Forest cast animation (95740)
* ปรับปรุง animation การร่าย Eyes In The Forest ให้ดีขึ้น
* Added new visual effect for Flesh Golem (51874)
* เพิ่มเอฟเฟคใหม่ให้ Flesh Golem

* Game mode status, rune messages and a few other misc strings are now externalized properly to allow for more flexible translation choices
* สถานะของโหมดในเกม บรรดาข้อความของรูน และรายละเอียดอะไรต่างๆ ถูกปรับให้อยู่ส่วนนอกแล้ว จึงทำให้มีทางเลือกในการแปลที่ยืดหยุ่นมากขึ้น
* Added replay parsing data for assists (Format: "Assist"+I2S(KillerId),DyingId)
* เพิ่มข้อมูลในการวิเคราะห์ใน replay เพื่อการช่วยเหลือ (รูปแบบ: "Assist"+I2S(KillerId),DyingId)


Bugs

* Fixed a few areas where you could get stuck in using TP scrolls
* แก้ไขพื้นที่บางจุดที่ยังคงวาปไปติดได้ด้วยใบวาร์ป
* Fixed Malefice not reliably working if the enemy is fogged
* แก้ไขที่ Malefice ไม่ทำงานอย่างถูกต้องเมื่อศัตรูอยู่ในหมอก
* Fixed Last Word from firing off on the precast for Ice Blast and Unstable Concoction
* แก้ไขไม่ให้ Last Word ทำงาน เมื่อเริ่มร่าย Ice Blast และ Unstable Concoction
* Fixed Ice Blast indicator staying at edge of map until you release it
* แก้ไขที่จุดบอกจุดตกของ Ice Blast ไปค้างอยู่ที่มุมของแมพจนกว่าเราจะกดปล่อยมัน
* Fixed Ice Blast debuff from overriding Time Lapse
* แก้ไขที่ Ice Blast ทำงานทับ Time Lapse
* Fixed some Dark Pact bugs
* แก้ไขบัคบางประการเกี่ยวกับ Dark Pact
* Fixed Essence Shift from piercing Shallow Grave
* แก้ไข Essence Shift จากที่ทะลุ Shallow Grave
* Fixed Essence Shift sometimes not registering properly at high attack speeds
* แก้ไขสกิล Essence Shift ที่ในบางครั้งไม่แสดงผลอย่างเหมาะสมเมื่อมีการโจมตีด้วยความเร็วสูง
* Fixed Murloc sometimes not attacking the pounced target
* แก้ไขที่ Murloc บางครั้งไม่โจมตี Unit เป้าหมายที่ pounced
* Fixed dispersion damage on creeps
* แก้ไขดาเมจของ dispersion กับ creeps
* Fixed bugs with Charge of Darkness interaction with euls and ghost scepter
* แก้ไขบัคของ Charge of Darkness ที่ทำงานกับ euls และ ghost scepter
* Fixed some mac specific bugs
* แก้ไขบัคบางประการของเครื่อง Mac โดยเฉพาะ


จาก thaicybergames.com
คอมเม้นกันหน่อย

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 


Powered By Hole In One Pangyaข้อมูลภายในเว็บ ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ในทางอื่น