ขอความช่วยเหลือจากผู้เข้าชมเว็บทุกคนอยากโหลดเร็วๆ คลิ๊กช่วยกันหน่อย
หาเงินออนไลน์ ง่ายๆ แค่แชร์ลิ้งค์ก็มีตังค์ใช้
หาเงินออนไลน์ ง่ายๆ แค่แชร์ลิ้งค์ก็มีตังค์ใช้
หาเงินออนไลน์ ง่ายๆ แค่แชร์ลิ้งค์ก็มีตังค์ใช้

โฆษณาตำแหน่งนี้ว่าง
ขนาด 150x150
สนใจ {{{คลิ๊ก}}}โฆษณาตำแหน่งนี้ว่าง
ขนาด 150x150
สนใจ {{{คลิ๊ก}}}โฆษณาตำแหน่งนี้ว่าง
ขนาด 150x150
สนใจ {{{คลิ๊ก}}}โฆษณาตำแหน่งนี้ว่าง
ขนาด 150x150
สนใจ {{{คลิ๊ก}}}


Change log ตัวใหม่ Dota 6.66 แปลไทย นิดหน่อยครับ

ดาวโหลด Map Dota 6.66 ได้ที่นี่เลย
http://holeinonepy.blogspot.com/2010/01/dota-666.html

Heroes

Batrider
- Flaming Lasso cooldown decreased from 130/90/50 to 90/70/50
ปรับ cooldown สกิล Flaming Lasso จาก 130/90/50 เป็น 90/70/50

Beastmaster
- Wild Axes now properly hits invisible units

Bounty Hunter
- Jinada cooldown improved from 22/17/12/7 to 21/16/11/6
ปรับ cooldown สกิล Jinada จาก 22/17/12/7 เป็น 21/16/11/6

Clockwerk
- Rocket Flare cooldown decreased from 30/25/20/15 to 20/18/16/14
ปรับ cooldown สกิล Rocket Flare จาก 30/25/20/15 เป็น 20/18/16/14

Dirge
- Added Aghanim's Scepter for Undying .
Undying ใส่ Aghanim's Scepter (คฑาฟ้า) ได้แล้ว

Regular Plague Aura
- Plague Aura amplifies up to 20% / 25% / 30% max and heals for 6% of heroes and 2% of creeps
Scepter Upgraded Plague Aura
- Plague Aura amplifies up to 25% / 30% / 35% and heals for 10% of heroes and 3% of creeps


Doom Bringer
- Reworked and rebalanced most of his abilities

Old Devour:
===========
Creeps: Up to level 1/2/4/6
Bonus Gold: 10/20/30/40
cd: 30/25/20/15
manacost: 50/45/40/35

New Devour:
===========
Creeps: Up to level 2/4/5/6
Bonus Gold: 40/60/80/100
cd: 60/55/50/45
manacost: 60

Gains the abilities of the target neutral creep has until you devour another creep with abilities to replace it

Old Scorched Earth:
====================
Large aoe castable.

MS Bonus: 10/15/20/30%
AS Bonus: 10/15/20/30%
Deals: 1/2/3/4 dps
Heals: 1/2/3/4 dps

Duration: 20
CD: 10
Manacost: 60
Cast Range: 800
AOE: 700

New Scorched Earth:
====================
Temporary effect around you. Earth is scorched wherever you are walking.

MS Bonus: 20%
Damage: 15/20/25/30
Heals: 15/20/25/30

Duration: 8/10/12/14
Cooldown: 60/50/40/30
Manacost: 60
AOE: 600

Old Doom:
==========
Regular
-Duration: 12/14/16
-DPS: 40/60/80
-Cooldown: 160/130/100

Scepter
-Duration: 14/16/18
-DPS: 50/70/90
-Cooldown: 90/80/70


New Doom:
==========
Regular
-Duration: 14
-DPS: 30/50/70
-Cooldown: 110

Scepter
-Duration: 14
-DPS: 50/80/110
-Cooldown: 90/80/70


Earthshaker
- Echo Slam no longer counts corpses for damage Echo damage (They used to count them for partial damage)
- Aftershock AoE from 280 to 300
- Enchant Totem damage increased from 50/100/150/200 to 75/150/225/300
- Added Aghanim's Scepter to Earthshaker's Echo Slam (echo bounces twice for each hero it hits)
- Echo Slam's Echo damage increased from 35/45/65 to 40/55/70
- Echo Slam's unit search aoe increased by 75 (this is not the damage aoe, just the initial unit search aoe)
- Note: The main idea with most of these changes is to emphasis the timing aspect of the echo slam more. Some other buffs are done to compensate for the reduced power from the corpse count loss.


Enchantress
- Movement speed increased from 295 to 305
- Enchant's slow effect increased from 10/20/30/40% to 20/30/40/50%
- Enchant's slow effect duration decreased from 7 to 5.5 seconds

Faceless Void
- Timewalk slow increased from 10/20/30/40% to 25/30/35/40%
- Timewalk cooldown rebalanced from 13 to 19/17/15/13


Invoker
- Invoke cd from 30/25/12/5 cd to 22/17/12/5
- Invoke manacost from 20/50/80/110 to 20/40/60/80
- Alacrity bonus damage increased from 20-80 to 30-90
- Alacrity duration increased from 8 to 9
- Chaos Meteor damage improved:
Main damage from 40-130 to 55-145 every 0.5 seconds
Burn damage from 8-26 to 11-29 per second
- Cold Snap now applies an initial ministun on cast
- Forged Spirits Armor is now based on Exort and Range is now based on Quas
- Ghost Walk manacost reduced from 300 to 200
- Ghost Walk slow rescaled from 10-40% to 20-40%
- Ice Wall manacost increased from 125 to 175
- Ice Wall cooldown increased from 20 to 25
- Sun Strike damage rescaled from 75-450 to 100-475
- Tornado range increased from 700-3100 -> 800-3200
- Tornado duration increased from 0.6-2.2 -> 0.8-2.5
- Tornado damage increased from max of 375 to 400
- Quas per instance regen from 0.75 to 1

Juggernat
- Blade Fury cooldown reduced from 30 to 30/28/26/24

Kaldr
- Cold Feet manacost increased from 90 to 90/100/110/120
- Ice Blast impact delay is a little slower now
- Ice Blast no longer pierces Shallow Grave
- Ice Blast debuff is now purgable

Ogre Magi
- Fireblast Multicast upgraded cooldown improved from 15/12/9/6 to 12/10/8/6

Obsidian Destroyer
- Essence Aura no longer has a lower chance to trigger when autocasting Arcane Orb

Priestess of the Moon
- Moonlight Shadow manacost from 200/250/300 to a constant 175

Pugna
- Decrepify cast range increased from 550 to 550/600/650/700

Queen of Pain
- Scream of Pain now effects Decrepified units

Spirit Breaker
- Nether Strike now makes Spirit Breaker magic immune for the second that he is fading out during its cast
- Charge of Darkness decreased manacost from 120 to 75
- Charge of Darkness cast mechanic reworked

Charge of Darknessnow charges up in place for up to 4 seconds and then you move out at a speed relative to how long you charged it for. (Total movement bonus is the same as before, it just depends on chargeup time now instead of increasing slowly over time)


Slark
- Pounce Leash now gets removed if the target blinks or teleports away
- Shadow Dance passive no longer works if Slark is Doomed

Ursa Warrior
- Undid previous cast animation change on Overpower
- Fixed a bug in the recent Overpower rewrite that prevented it from being removed by purge/euls

Visage
- Soul Assumption damage per charge decreased from 130 to 110
- Soul Assumption manacost from 100/120/140/160 to 100
- Soul Assumption cooldown from 7/6/5/4 to 4
- Familiars Bounty reduced from 150 to 100
- Familiars now magic reduction from 70/95/95% to 95% at all levels
- Familiars bonus damage attack count increased from 6 to 7
- Familiars now have a small (160) ranged attack instead of melee
- Gravekeeper's Cloak recharge time improved from 14/12/10/8 to 10/9/8/7

Warlock
- Fatal Bonds damage increased from 3.75/7.5/11.25/15% to 15%
- Fatal Bonds link count reduced from 5 to 2/3/4/5


Aghanim's Scepter
- Added Undying and Earthshaker

Divine Rapier
- Can no longer be destroyed by attacking the item
- If a player other than the original owner of the Rapier picks it up, they cannot drop it

Force Staff
- Double clicking force staff now acts as if you clicked on yourself

Maelstrom & Mjollnir
- Increased max bounces from 3 to 4

Phase Boots
- Cooldown from 12 seconds to 10 seconds
- Duration from 6 seconds to 5 seconds
- Movement bonus from 10% to 12%

Scroll of Town Portal
- Double clicking on scrolls now automatically targets your fountain* Switch now only works as long as the items of the leaver remain intact. Once someone leaves, the inventory of that hero becomes locked. Players can use an -unlock command, but once that is done switch cannot be used on that hero anymore. Once this feature is used enough to be considered stable, switch will be usable by default (-so mode won't be required) with the restrictions described above. The gold that the leaver is carrying is also frozen until the hero is either unlocked or swapped.

* Added a new command, "-controloff"/"-controlon", to disable control help in the game (to prevent stuff like adding summoned units to your current selection: Invoker, Techies, Lanaya, etc)
* Added a new test command to toggle creeps spawn off and on -spawnoff/-spawnon
* Restored -mc, but with more detailed statistics to match up with the recently changed Multicast chance system
* To prevent some abuses with -unstuck, it no longer works if your taking damage during the first few seconds after you enter the command

* Doubled Satyr Trickerster manapool and purge manacost (primarily affects just stolen ability via Devour)
* Fixed the teleport effects sometimes being visually on an angle
* Fixed Nightcrawler status buff text format
* Fixed Tango visual buff being slightly inaccurate (this is just a cosmetic improvement/fix)

* Added a visual effect for allied players to indicate which creep you infesting
* Added a new sound set for Furion (91160)
* Added a new sound set for Clockwerk
* Added a new visual effect for Spirit Lance
* Added new charge icon for Soul Assumption (137459)
* Disabled visual charge indication if the cooldown for Soul Assumption is not ready
* Added a new overhead indictor for Soul Assumption (137459)
* Added an visaul effect when Eclipse misses to help players keep track (109017)
* Phantom Assassin images now have the proper fade visual effect (114120)
* Improved Eyes In The Forest cast animation (95740)
* Added new visual effect for Flesh Golem (51874)

* Game mode status, rune messages and a few other misc strings are now externalized properly to allow for more flexible translation choices
* Added replay parsing data for assists (Format: "Assist"+I2S(KillerId),DyingId)


* Fixed a few areas where you could get stuck in using TP scrolls
* Fixed Malefice not reliably working if the enemy is fogged
* Fixed Last Word from firing off on the precast for Ice Blast and Unstable Concoction
* Fixed Ice Blast indicator staying at edge of map until you release it
* Fixed Ice Blast debuff from overriding Time Lapse
* Fixed some Dark Pact bugs
* Fixed Essence Shift from piercing Shallow Grave
* Fixed Essence Shift sometimes not registering properly at high attack speeds
* Fixed Murloc sometimes not attacking the pounced target
* Fixed dispersion damage on creeps
* Fixed bugs with Charge of Darkness interaction with euls and ghost scepter
* Fixed some mac specific bugs
คอมเม้นกันหน่อย

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 


Powered By Hole In One Pangyaข้อมูลภายในเว็บ ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ในทางอื่น