ขอความช่วยเหลือจากผู้เข้าชมเว็บทุกคนอยากโหลดเร็วๆ คลิ๊กช่วยกันหน่อย
หาเงินออนไลน์ ง่ายๆ แค่แชร์ลิ้งค์ก็มีตังค์ใช้
หาเงินออนไลน์ ง่ายๆ แค่แชร์ลิ้งค์ก็มีตังค์ใช้
หาเงินออนไลน์ ง่ายๆ แค่แชร์ลิ้งค์ก็มีตังค์ใช้

โฆษณาตำแหน่งนี้ว่าง
ขนาด 150x150
สนใจ {{{คลิ๊ก}}}โฆษณาตำแหน่งนี้ว่าง
ขนาด 150x150
สนใจ {{{คลิ๊ก}}}โฆษณาตำแหน่งนี้ว่าง
ขนาด 150x150
สนใจ {{{คลิ๊ก}}}โฆษณาตำแหน่งนี้ว่าง
ขนาด 150x150
สนใจ {{{คลิ๊ก}}}


6.66b ของ dota มาแล้วนะครับ โหลดที่นี่แรงเช่นเดิม + การเปลี่ยนแปลงมีอะไรมาดูได้เลย Changelog แปลไทยแล้ว

ลิ้งสำหรับ โหลด >>> CLICK <<<
นี่ ก็เป็นการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นกับ map DotA 6.66b นะครับ แปลไทยเรียบร้อย เชิญ อ่านกันได้เลย

*Fixed a major exploit recently discovered
*แก้ไขบั๊กใหญ่ๆ ที่เพิ่งค้นพบเมื่อเร็วๆ นี้

* Recoded Bounty Hunter's wind walk damage bonus as to not require two separate attacks to trigger his new passive
*แก้ ไขโค๊ด โบนัสการทำ dmg จากสกิล ww ของ Bounty Hunter เกี่ยวกับการที่ไม่ต้องแบ่งแยกการโจมตีออกเป็น 2 แบบเพื่อสั่งให้สกิล passive ตัวใหม่ทำงาน

* Some Doombringer nerfs:
- Reduced base armor by 2
- Reduced base movement speed by 10
- Increased Scorched Earth cooldown from 60/50/40/30 to 60/55/50/45
* Doombringer ปรับบางประการ
- ลด Base armor ลง 2
- ลด Base MS ลง 10
- เพิ่ม CD ของสกิล Scorched Earth จาก 60/50/40/30 เป็น 60/55/50/45


* Readjusted the Divine Rapier pickup rules to prevent some abuses.
*ได้ปรับเปลี่ยนกฏการเก็บ Divine Rapier เสียใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงการเอาไปใช้ผิดๆ บางประการ

If the first time the item is lost from its original owner it is picked up by an allied hero, it becomes muted (no damage) until it returns to its owner. It has the same rules as the previous version when an enemy is carrying it. Here are the complete rapier rules to clarify:
- "Original Rapier" has two modes, active and muted. It is active (bonus damage, droppable) when carried by the owner and muted (no damage, droppable) when carried by an ally
- "Free Rapier" is the item state that occurs when an enemy acquires it. This is a permanent transformation for the item. It will always provide bonus damage and will always be undroppable, regardless of how it switches sides back and forth afterwards. This is the same as the previous patch.
Summary: The primary change that is done here is that a hero cannot intentionally pool the rapier to his ally.
ถ้า หากว่า ในครั้งแรกที่ item (DY) ได้หายไปจากเจ้าของดั้งเดิมของมัน แล้วถูกเก็บไปโดยสมาชิกฮีโร่ที่เป็น Allied มันจะกลายเป็น Muted (ไม่มี dmg) จนกว่ามันจะกลับไปสู่เจ้าของที่แท้จริงของมัน มันมีกฎแบบเดียวกันในเวอร์ชันก่อนๆ เมื่อศัตรูเป็นผู้เอา DY ไป ซึ่งคราวนี้จะเป็นการทำให้กฎความสมบูรณ์ของ Rapier กระจ่างชัดเสียที:
- "Rapier ดั้งเดิม" มีสองโหมด คือ Active กับ Muted มันจะ Active (คือมีโบนัส dmg, สามารถดรอปได้) เมื่อถูกถือโดยเจ้าของ และจะ Muted (ไม่มี dmg, สามารถดรอปได้) เมื่อถูกถือโดยยูนิต Allied
- "Rapier อิสระ" คือสภาวะที่ไอเท็มถูกฝ่ายศัตรูเอาไป นี่เป็นการเปลี่ยนรูปแบบของไอเทมไปอย่างถาวร มันจะมีโบนัส dmg และจะไม่สามารถดรอปได้ตลอดไป ไม่ว่าจะมีการ switch ข้างกลับไปกลับมาในภายหลังก็ตาม ซึ่งนี่จะเป็นเช่นดังในแพชท์ก่อนหน้านี้
สรุป: การเปลี่ยนแปลงในขั้นต้นที่ทำไปแล้วนั้นก็เพื่อที่ฮีโร่ตัวใดตัวหนึ่งจะได้ ไม่สามารถพูล rapier อย่างตั้งใจให้กับฝ่ายที่เป็น allied ได้


* -unlock now requires a majority vote before the gold and items of a leaver will be released. As a reminder, once a hero is unlocked, it cannot be switched.
* คำสั่ง -unlock จำเป็นต้องใช้การโหวตเสียงส่วนมากก่อนที่ gold และบรรดา item ทั้งหลายของ leaver จะถูกปลดออกจากตัว เหมือนเป็นตัวย้ำเตือนว่า ครั้งหนึ่งมีฮีโร่ตัวหนึ่งถูกล็อคไว้อยู่ มันไม่สามารถถูก switch ได้

* Added a 15 second wait period before the drafting begins in -CD to give both teams a chance to look at the heroes.
* เพิ่มเวลาอีก 15 วินาทีก่อนการดร๊าฟท์จะเริ่มขึ้นในโหมด -CD เพื่อให้โอกาสทั้ง 2 ทีมได้สำรวจฮีโร่

* Renamed the controlon/off commands to be clearer which is which. They are now -disableselection (-ds) and -enableselection (-es)
* แก้ไขชื่อคำสั่ง controlon/off ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าอันไหนเป็นอันไหน โดยในตอนนี้คำสั่งจะเป็น -disableselection (-ds) และ -enableselection (-es)
* Various map optimizations
* มีการทำแมพให้เหมาะสมขึ้นในหลายๆ ส่วน
* Fixed an old recipe fusing exploit with leaver items that could result in crashes
* แก้ไขบั๊กการผสมในแบบเก่าๆ ที่บรรดา item ของ leaver อาจจะล้มเหลวในการนำมาผสม
* Fixed Essence Shift on units that change form
* แก้ไขสกิล Essence Shift ที่ร่ายใส่บรรดายูนิตที่เปลี่ยนร่าง
* Fixed a couple of bugs with Dark Pact debuff
* แก้ไขบั๊กที่เกิดจากการ debuff ด้วยสกิล Dark Pact
* Added replay data for creep kills/denies (at time intervals,
format: "CSK"+I2S(PlayerID),value and "CSD"+I2S(PlayerID),value)
* เพิ่มข้อมูล replay สำหรับครีพที่ถูก kills/denies (ในช่วงเวลา รูปแบบ: "CSK"+I2S(PlayerID),value and "CSD"+I2S(PlayerID),value)
* Fixed various tooltips
* แก้ไข tooltips ต่างๆ
* Fixed gold not being split after using -unlock when someone leaves via -kickafk
* แก้ไขให้ gold จะไม่ถูกแบ่งออกภายหลังการใช้คำสั่ง -unlock เมื่อใครบางคนออกไปด้วยคำสั่ง -kickafk
* Fixed being able to -unlock while a switch vote is ongoing
* แก้ไขให้สามารถ -unlock ในระหว่างที่การโหวต switch ยังดำเนินการอยู่
* Fixed some spells incorrectly triggering Magic Stick/Essence Aura (Devoured Neutral Troll Priests Heal, Radiance Swap, etc)
* แก้ไขเวทย์มนตร์บางตัวที่มีการสั่งทำงานอย่างไม่ถูกต้อง เช่น Magic Stick/Essence Aura (Devoured Neutral Troll Priests Heal, Radiance Swap, etc)
* Fixed some -CD language text issues as well as some missing parser information
* แก้ไขในประเด็นข้อความภาษาบางประการในใหมด -CD และข้อมูลบางส่วนที่ขาดหายไป
* Fixed Arcane Ring recipe purchase hotkey
* แก้ไขใบผสม Arcane Ring ให้สามารถซื้อได้โดย Hotkey
* Fixed some potential Basher bugs on some levels of Spirit Bear
* แก้ไขบั๊กในประสิทธิภาพของ Basher ในบางเลเวลของ Spirit Bear
* Fixed an abuse possible with one hero carrying multiple Urn of Shadows
* แก้ไขบั๊กที่อาจเกิดขึ้นกับฮีโร่ที่ถือ Urn of Shadows หลายๆ อัน
* Fixed the second Forged Spirit from being added to your control despite having control helper turned off
* แก้ไข Forged Spirit ทั้งสองตัวที่ถูกเพิ่มเข้าไปในการควบคุมของคุณทั้งๆ ที่ตัวช่วยควบคุมได้ถูกปิดไปแล้ว
* Fixed a bug with -switch when you have Rapier (that you don't own) on you
* แก้ไขบั๊กที่เกิดจาก -switch เมื่อคุณมี Rapier (ที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ) บนตัว
* Fixed a few other misc minor bugs
* แก้ไขบั๊กเบ็ดเตล็ดเล็กๆ น้อยๆ บางตัว

Translated By: 9kajitar
คอมเม้นกันหน่อย

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 


Powered By Hole In One Pangyaข้อมูลภายในเว็บ ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ในทางอื่น