ขอความช่วยเหลือจากผู้เข้าชมเว็บทุกคนอยากโหลดเร็วๆ คลิ๊กช่วยกันหน่อย
หาเงินออนไลน์ ง่ายๆ แค่แชร์ลิ้งค์ก็มีตังค์ใช้
หาเงินออนไลน์ ง่ายๆ แค่แชร์ลิ้งค์ก็มีตังค์ใช้
หาเงินออนไลน์ ง่ายๆ แค่แชร์ลิ้งค์ก็มีตังค์ใช้

โฆษณาตำแหน่งนี้ว่าง
ขนาด 150x150
สนใจ {{{คลิ๊ก}}}โฆษณาตำแหน่งนี้ว่าง
ขนาด 150x150
สนใจ {{{คลิ๊ก}}}โฆษณาตำแหน่งนี้ว่าง
ขนาด 150x150
สนใจ {{{คลิ๊ก}}}โฆษณาตำแหน่งนี้ว่าง
ขนาด 150x150
สนใจ {{{คลิ๊ก}}}


change logs ภาษาไทย 6.65 มา อะไรเปลี่ยนไป มาดูการเปลี่ยนแหลงกัน ภาษาไทยแล้วนะจ๊ะB

จากช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลา งานเข้า เช้าสาย บ่ายเย็น เลยต้องก็อบเขามา ขอบคุณ ท่าน BR ณ ไทยไซต์เบอร์ มาณ ที่นี้เลย นะครับ- New agility hero (Murloc Nightcrawler)
Hero สาย Agi ตัวใหม่

Quote from: Nightcrawler

Range: 128
Movement Speed: 305
Hero Type: Agility

Agility: 21 + 2.0
Strength: 21 + 1.0
Intelligence: 16 + 1.6

Dark Pact:
===========
Slark calls upon deities of the swamps to seal a dark pact. Sacrificing some of his lifeblood, Slark is redeemed of all negative effects. After 2 seconds, a dark wave of destruction emits from the Nightcrawler, dealing damage to himself as well as all nearby enemies.

Damage: 75/150/225/300
AoE: 325
Manacost: 55/50/45/40
Cooldown: 10

Deals half the damage to you immediately as part of the cost.


Pounce:
========
Surges directly forward and latches on to the first enemy he hits, binding it with chains of darkness. The enemy is unable to move more than 275 distance away from the point of impact for 3.5 seconds.

Pounce Range: 400/500/600/700
Pounce Damage: 50/75/100/125
Leash Range: 275
Leash Duration: 3.5

Cooldown: 16
Manacost: 75

Note: Moves forward in the direction it is looking, this is not a target position cast.


Essence Shift:
===============
Passive.

Reciting ancient Nightcrawler incantations, Slark enchants his blade to steal the power and courage from his enemies. Every time Slark hits an enemy hero, he steals 1 point from all attributes and 1 additional from the main attribute of that enemy hero while Slark gains 4 points of Agility.

Duration: 15/30/45/60


Shadow Dance:
==============
Has an active and a passive portion.

Covers himself with a dark smoke, he becomes invisible and does not reveal himself while attacking or casting spells for 5.5 seconds.

Passively increases Nightcrawler's movement speed and regeneration when he is out of sight of hostile units. Has a 0.7 delay when activated or deactivated.

Movement Speed: 30/35/40%
Health Regeneration: 2/3/4%

Active duration: 5.5 seconds
Cooldown: 25
Manacost: 120

- New intelligence hero (Ancient Apparition)
Hero สาย Int ตัวใหม่
Quote from: Ancient Apparition
Range: 600
Movement Speed: 295
Hero Type: Intelligence

Agility: 20 + 2.2
Strength: 18 + 1.4
Intelligence: 25 + 2.6

Custom hero model by PrMosquito


Cold Feet:
==========
The Apparition curses his foes with The Frozen Mark which will freeze enemies to the ground. Unless target enemy moves at least 740 away from the mark within 4 seconds he is frozen still.

Damage per second: 37.5/50/62.5/75
Stun duration if triggered: 1.25/2/2.75/3.5

Cooldown: 15/13/11/9
Manacost: 90

Single Target Spell

Note: Target takes damage per second until he is stunned or moves out of range.


Ice Vortex:
===========
Gathers ancient frost energy into one area to create a small, immobile ice vortex at a location. Whenever enemies are near it, their movement speed and magical resistance are reduced.

Movement Reduction: 18/22/26/30
Magic Resistance: -10/15/20/25
AOE: 275

Duration: 12
Cooldown: 6
Manacost: 80/90/100/110

Chilling Touch:
================
Releases a gust of cold wind at a target area, enchanting allied heroes with bonus magical damage on their attacks. Lasts for a limited number of attacks up to a maximum of 40 seconds. While the enchanted heroes have this chilling touch, their attack speed is reduced by 15%.

Maximum number of attacks: 2/3/4/5
Bonus Damage: 40/50/60/70
Attack Speed Reduction: -15%

Cooldown: 50/46/42/38
Manacost: 140

Note: Damage only triggers on enemy heroes, not creeps.

Ice Blast:
==========
Ancient Apparition projects his presence out to make way for a powerful ripple of hailstone and dark magic. Once cast, it can release the spell to strike targets within 200 area of where his presence was upon release. It will deal damage to enemy units and apply a frostbite curse on them for 7 seconds where their health regeneration will be frozen and will shatter if they fall close enough to death. This spell has global range depending on how long you wait for the projections to move. Frostbitten units will take minor damage over time.

Impact Damage: 250/350/450
Shatter Threshold: 10/11/12%

Cooldown: 44/32/20
Manacost: 100/125/150

Note: You can charge (non-channeling, time based) this as long as you want if you want it to travel further outwards. Has an initial aoe of 200, but increases by a small amount the further it travels.

- Remake สกิล Unstable Concoction ของ Alchemist
Quote from: Unstable Concoction
Razzil brews up an unstable concoction that he can throw at an enemy hero, to stun and deal damage. Once Razzil starts brewing, he can continue for up to 5 seconds. Each second of brewing will increase the potency of the concoction and make Razzil more red. After the 5 seconds, there is a small buffer window. If Razzil does not throw the concoction soon after it will blow up and Razzil himself will suffer as if he was hit by the concoction. Concoction can blow up mid air if fired too late.

Charge Duration: up to 5 seconds
Buffer Duration: 1.5
Damage: Up to 150/200/250/300 (Physical damage type)
Stun: Up to 1/2/3/4 seconds
Cooldown: 16
Manacost: 90

The longer it charges up, the more damage and stun it deals. Listed values are the maximum.

Note: This is hero only target spell. You cannot release it if there isn't a visible target nearby (if you don't release it on time, it explodes on you instead, damage and stunning you). After casting, it builds up for 5 seconds. There is a small buffer duration after that.

Note 2: Alchemist has a red counter that counts down from 5 ontop of his head. Everyone can see this. It will be clear to the enemy when you are charging this.

Anti-Mage
- Mana Void cooldown reduced from 120/100/80 to 70
ลด cooldown ของ Mana Void จาก 120/100/80 เหลือ 70 ทุก level
- Mana Break scaling increased from 16/32/48/64 to 28/40/52/64
เปลี่ยนแปลงตัวเลขของสกิล Mana Break

Bone Fletcher
- Searing Arrows cooldown from 2/2/0/0 to 2/0/0/0
สกิล Searing Arrow ไม่มี cooldown ที่ level 2 แล้ว

Bounty Hunter
- Reworked Jinada
Remake สกิล Jinada
Quote
Old Jinada:
==========
Passive.

Crit: 1.25/1.5/1.75/2.0x
Crit Chance: 15%

Evasion: 5/10/15/20%
Evasion Chance: 15%


New Jinada:
===========
Passive. Adds a critical strike and small maim to your next attack. Has a cooldown.

Critical Strike: 1.4/1.6/1.8/2.0x
Maim: 25% MS/AS for 3 seconds

Cooldown: 22/17/12/7

Blood Seeker
- Bloodrage Rebalanced from 6/9/12/15 duration and 10 cd to 6/7/8/9 duration and 12/10/8/6 cd. HP loss at a constant 20 hp per sec.
แก้ไข Bloodrage ให้มีีระยะเวลา 6/7/8/9 วินาืที และ cooldown 12/10/8/6 และยังเสีย hp 20 ต่อวินาทีืืทุก level

Broodmother
- Spiderlings gold bounty increased from 6-8 to 11-13 and XP bounty increased from 12 to 20
Spiderling ให้เ้งิน 11-13 จากอันเดิม 6-8 และให้ exp 20 จากอันเดิม 12

Chaos Knight
- Cast Point Improved
Animation ในการใช้สกิลเร็วขึ้น
- Reworked his Blink Strike
Remake Blink Strike
Quote from: Reality Rift
Reality Rift:
=============
Target an enemy unit. Teleports you, any images you have and the enemy unit to a random point along the line between the two of you. Gives you bonus attack damage for one attack.

Cast Range: 550/600/650/700
Bonus Attack Damage: 25/50/75/100 (for one attack)
Cooldown: 24/18/12/6
Manacost: 50

Note: Chance is weighted, more likely to appear near center +/- 200 than on the extremes.


Dark Seer
- Vacuum cast range decreased from 800 to 550
ระยะร่ายของ Vacuum ลดลงเหลือ 550 จาก 800
- Vacuum damage decreased from 60/120/180/240 to 40/80/120/160
damage ของ Vacuum ลดลงเหลือ 40/80/120/160 จาก 60/120/180/240

Death Prophet
- Witchcraft's movement bonus has been restored (3/6/9/12%)
สกิล Witchcraft ได้ bonus move speed คืนมาแล้ว (แต่เพิ่มเป็น 3/6/9/12% ต่างจากอันเดิมที่เพิ่มแบบตายตัว)

Furion
- Force of Nature's Treants now have 33% spell resistance
Summon จาก Force of Nature ลดความเสียหายเวทย์มนตร์ 33%

Lina
- Fiery Soul buff duration increased from 5 to 7 seconds
ระยะเวลาของ Fiery Soul เพิ่มเป็น 7 วินา่ที จาก 5 วินาที

Leshrac
- Movement speed increased from 300 to 310
เพิ่ม movespeed 10 หน่วย


Medusa
- Stone Gaze cooldown increased to 100
Stone Gaze มี cooldown 100 ทุก level

N'aix
- Movement speed increased from 300 to 315
เพิ่ม movespeed 15 หน่วย

Night Stalker
- Void manacost decreased from 90/112/130/145 to 80/90/100/110
Void ใช้ mana น้อยลงจาก 90/112/130/145 เหลือ 80/90/100/110

Panda
- Lowered Fire Panda armor by 2 points, hp from 900/1350/1800/2200 to 1200 and reworked damage from 52/105/214/234 to 70/112/140/180
ลดเกราะของ Fire Panda ลง 2 หน่วย เปลี่้ยนแปลง hp เป็น 1200 ทุก level และเปลี่ยน damage เป็น 70/112/140/180
- Primal Split cooldown from 180/150/120/90 to 180/160/140/120
Cooldown ของ Primal Split เปลี่ยนแปลงเป็น 180/160/140/120


Priestess of the Moon
- Starfall AoE increased by 50 to fix issues with it not hitting units on the edge of your attack
เพิ่ม AoE ของ Starfall 50 หน่วย

Pudge
- Meat Hook scaling rebalanced. Cast range from 400/600/800/1000 to 550/700/850/1000, cd from 14 to 14/13/12/11 and manacost from 140 to 110/120/130/140
Meat Hook เปลี่ยนระยะร่ายเป็น 550/700/850/1000 และ cooldown จาก 14 ทุก level เป็น 14/13/12/11 และ Mana Cost จาก 140 ทุก level เป็น 110/120/130/140

Pugna
- Cast Point improved
Animation ในการใช้สกิลเร็วขึ้น
- Decrepify can now be cast on Nether Ward
สามารถใช้ Decrepify ใส่ Nether Ward ได้แล้ว

Queen of Pain
- Base Intelligence increased by 5
เพิ่ม Int 5 หน่วย

Razor
- Agi growth decreased from 2.5 to 2.0
ลด Agility ต่อ level เหลือ 2
- Strength grown decreased from 1.9 to 1.7
ลด Strength ต่อ level เหลือ 1.7
- Eye of the Storm mana cost increased from 100 to 100/150/200
mana cost ของ Eye of the Storm เพิ่้มเป็น 100/150/200

Shadow Priest
- Shallow Grave cooldown increased from 54/40/26/12 to 60/45/30/15
Shallow Grave ถูกเพิ่ม cooldown เป็น 60/45/30/15

Silencer
- Base damage modified a little from 39-61 to 43-57
เปลี่ยน damage ต้นเป็น 43-57

Sniper
- Shrapnel duration decreased from 10 to 8 seconds
ลดระยะเวลาของ Shrapnel เหลือ 8 วินาที
- Shrapnel AoE decreased from 450 to 325
ลด AoE ของ Shrapnel เหลือ 325

Spectre
- Dispersion now spreads the reflected damage over the number of nearby heroes. So it is the same in a 1v1 case, but greatly reduced in team fights.
Dispersion จะสะท้อน damage โดยหารตามจำนวน hero ศัตรูที่โดน ทำให้เบาลงเมื่อมีศัตรูมากกว่า 1

Twin Head Dragon
- Ice Path stun rescaled from 0.8/1.2/1.6/2.0 to 1.00/1.33/1.66/2.0
เปลี่ยนระยะเวลาของ Ice Path เป็น 1/1.33/1.66/2
- Ice Path cooldown scales from 16 to 16/15/14/13
Icepath มี cooldown เป็น 16/15/14/13
- Macropyre spawn speed improved
Macropyre ออกมาเร็วขึ้น

Ursa
- Overpower is no longer removed when BKB is activated
Overpower ไม่ถูกลบเมื่อใช้ BKB แล้ว
- Overpower will not interrupt your movement when cast
Overpower สามารถร่ายได้โดยไม่ต้องหยุดเดิน


Warlock
- Upheaval cooldown increased from 20 to 65 seconds
Upheavel ถูกเพิ่ม cooldown เป็น 65

Visage
- Reworked on hero
Remake Visage แล้ว!

Quote from: Visage
Range: 600
Movement Speed: 295
Hero Type: Intelligence

Agility: 11 + 1.3
Strength: 20 + 2.2
Intelligence: 21 + 2.5

Grave Chill:
=============
Visage drains the life from a target, slowing its attack and move speed by 32%. He then gets bonuses equal to those drained.

Stolen MS & AS: 32
Duration: 3/4/5/6 (for both you and the target)
Manacost: 70/80/90/100
Cooldown 10


Soul Assumption:
=================
Visage sends out a surge of agony towards an enemy unit, echoing the suffering that nearby heroes (foe or allied) have taken. For each 130 damage taken around him, his soul counter increases by one for up to 6 seconds.

Deals 20 damage + 60 for each charge.

Max Soul Counters: 3/4/5/6
Cooldown: 7/6/5/4
Manacost: 100/120/140/160

Note: Does not count damage taken from creeps. Charges when either allied heroes or enemy heroes take damage. Damage only has a 6 second window.


Gravekeeper's Cloak:
====================
Passive.

Visage surrounds himself with the magical energy of the dead, granting extra physical armor and magic damage resistance. However, the energy degenerates with every instance of damage taken and will require time to recover back to full strength. Has 4 layers.

Armor per layer: 2/3/4/5
Magic Resistance per layer: 4/8/12/16

Cloak Recovery: 14/12/10/8 seconds

Instances: 4

Note: This is only affected by player based damage.


Summon Familiars:
==================
Visage conjures up two blind Familiars from the realm of death. Familiars have high attack power but each attack, up to 6, drains their power and temporarily weakens them.

Familiars can transform into stone, stunning nearby enemy units upon landing and regenerating their health and attack power. Familiars give a large bounty (150 each) if killed.

Level 1: Up to 72 attack damage, 300 HP, 1 second stun.
Level 2: Up to 90 attack damage 400 HP, 1.25 second stun.
Level 3: Up to 108 attack damage 500 HP, 1.5 second stun.

Familiars take reduced damage from spells.

Stoneform Cooldown: 30

Summon Cooldown: 160
Summon Manacost: 150

Note: Can only have 2 Familiars up at any point.
Note 2: Stoned familiars are temporarily immune to damage, but they revert to normal form after 7 seconds
Note 3: Familiars will not autoattack enemies on their own, as to not consume their limited attack energy


Windrunner
- Windrunner cooldown improved from 30/25/20/15 to 15
เปลี่ยน cooldown ของ Windrunner เป็น 15 ทุก level

Witch Doctor
- Paralyzing Casks now do 50 damage to heroes on each bounce
Paralyzing Cask ทำ 50 damage ต่อ hero

- Added a new recipe item (Urn of Shadows)
item ผสมชิ้นใหม่ Urn of Shadows

Quote from: Urn of Shadows
Requries:
- Sobi Mask (325)
- 2x Gauntlets of Strength (300)
- Recipe (250)
Total: 875

Provides:
+ 50% Mana Regeneration
+ 6 Strength
+ Active

Starts with 0 charges. Each time an enemy hero dies near you, it gains a charge. The first charges increments by 2, so it goes 0/2/3/4/5/etc
Each usage of the item decreases the charge by 1.

Each hero death can only charge up one of these items per death, so more than one hero having this will not increase the charges for both of the items.

Can be cast on an ally to heal, dispels on non-creep damage. Can alternatively be cast on an enemy hero to do half the heal (200) as damage over 8 seconds.

Heal: 400 HP over 8 seconds
Cooldown: 10

Scroll of Town Portal
- Reworked mechanics
แก้ไขการทำงาน
Quote from: Scroll of Town Portal
- The casting time system for scroll teleports are now dynamic.
Whenever a hero teleports to an area, it causes any other teleports to that area to be delayed with extra time based on the number of heroes that teleported or are teleporting there. Each teleport leaves has memory lasts about 20 seconds for that location.

This does not affect teleports to the fountain area (it accounts for rough areas around shop area as well).

Example: First hero teleports to his tower, he takes the usual 3 seconds casting time. Then lets say the 3 other heroes teleport right after. The second one that telports after the original has a 5 second teleport time. Then 6 seconds, 7, etc.

- Teleport location effect no longer lies to the enemies about the landing spot

- Enemies now see the colors of the teleporting heroes

- Increases max range on where you can choose teleport near a building from 350 to 525

- The color of the teleport effect changes if you are in delayed teleport mode. It goes to normal once you have the standard 3 seconds left. So both sides can tell if its a quick or a delayed teleport and time things accoringly.

Aghanim's Scepter
- Added support for Axe. Cooldown decreased from 75/65/55 to 20
Scepter มีผลกับ Culling Blade แล้ว ลด cooldown ลงเหลือ 20 วินาทีทุก level

Boots of Speed
- Now available in the side shops
Boots of Speed ขายที่ Goblin Shop แล้ว!

Blademail
- Duration reduced from 5 to 3.5 seconds
ระยะเวลาลดลงเหลือ 3.5 วินาที
- Cooldown increased from 15 to 25
Cooldown เพิ่มเป็น 25 วินาที
- Blademail can no longer reflect blademail sourced damage
Blademail ไม่สะท้อนกันเองแล้ว


Force Staff
- Push distance increased from 500 to 600
ระยะผลักของ Force Staff เพิ่มเป็น 600

Linken's Sphere
- Properly blocks Unstable Concoction and Death Coil
ฺป้องกัน Unstable Concoction และ Death Coil ได้อย่างถูกต้องแล้ว

Maelstrom
- Maelstrom attack speed bonus increased from 15 to 25
เพิ่ม attack speed bonus เป็น 25%

Planeswalker's Cloak
- Price increased by 100
เพิ่มราคา 100 gold

Radiance
- AoE damage effect can now be toggled on and off
สามารถเปิด/ปิดได้แล้ว

Vanguard
- Damage block reduced from 40 to 20 when equipped on ranged heroes (50% less block like stout and Poor Man's Shield)
Block damage เพียง 20 เมื่อสวมใส่โดย hero โจมตีไกล


* Readjusted the -bonus gold/xp system that is given in an aoe around dying heroes from being static unsplit to a dynamic split variation (numbers adjusted as well)
แก้ไขระบบ bonus gold และ exp ที่จะถูกแบ่งรอบๆ hero ที่ตาย จากที่ไม่แบ่ง กลายเป็นแบ่งแล้ว

* Rebalanced the creep stats for your creeps when you kill an enemy rax
แก้ไข balance ของ Creep เมื่อ Barrack แตกแล้ว
Quote from: New Creeps
Old Melee:
XP Bounty: 41
Gold Bounty: 21-41

New Melee:
XP Bounty: 25
Gold Bounty: 18-26

Old Range:
XP Bounty: 25
Gold Bounty: 21-41

New Range:
XP Bounty: 25
Gold Bounty: 18-26

* Added a new small neutral camp
เพิ่ม creep ป่าอีกกลุ่ม

* Increase the buffer time in -CM from 45 to 60 seconds (This means 15 seconds total for each player, not 15 seconds for each turn)
เพิ่มเวลาในการ draft ของโหมด cm เป็น 60 วินาที (หมายความว่ามีเวลา 15 วินาทีสำหรับแต่ละคน)

* Added the new hero death timers to observer scoreboard title
เพิ่ม timer สำหรับ hero ที่ตาย บน Multiboard ของ observer

* Reworked Recipe tooltips
ืืืทำ tooltip ของ Recipe ใหม่

* A text message and minimap indictator is now displayed when an ally purchases a Courier
เมื่อเพื่อนในทีมซื้อไก่จะมีข้อความเตือนบน minimap และด้วยอักษรบนจอ

* Observer board now shows ultimate cooldowns
เพิ่ม cooldown ของ ulti เข้าไปยัง Multiboard ของ Observer

* Added a new physical model for Gem of Truesight
เมื่อวาง Gem of Truesight แล้วจะเห็น model ใหม่!

* New and reworked heroes are temporarily unavailable in -CM
hero ใหม่และ hero ที่ remake จะยังไม่ถูกนำเข้าโหมด cm

* Added a new visual effect when you have the Haste powerup
เมื่อมี buff haste จะมี effect แบบใหม่แล้ว

* A special death animation is now played when Pudge suicides
เมื่อ Pudge ฆ่าตัวตาย จะแสดง animation พิเศษ

* Improved spawning location code for couriers, to help against minimap icon overlap
ปรับปรุง code การเกิดของ courier เพื่อช่วยแก้ปัญหาการซ้อนทับของ icon ใน minimap

* Decreased cooldown on Courier Morph and added a mini techies courier
ลด cooldown ของ Courier Morph และ Courier มี model ใหม่

* Fixed Inner Beast buff icon
แก้ไข Icon buff ของ Inner Beast

* Removed extra spikes that appear on some (except Leshrac) characters with Aghanims Scepter
เอาหนามรอบๆ hero ที่มี scepter ออก (ยกเว้น Tormented Soul)

* Added new sound effect for Scream of Pain
Scream of Pain มีเสียงแล้ว

* Improved quality of Panda's Thunderclap icon
แก้ไข Icon Thunderclap ของ Panda

* Removed the gorge in the terrain near the bottom sentinel lane
แก้ไข terrain ที่พังในเลนล่างของ Sentinel

* Added visual effect for Huskar's Scepter
Huskar มีั effect เมื่อสวม Scepter แล้ว

* Some Nighstalker visual improvements
ปรับปรุง effect ต่างๆของ Nightstalker

* Rotated the direction the Frozen Throne is facing
เปลี่ยนด้านที่หันของ Frozen Throne

* Changed Scourge consumable shop model from Graveyard to Tomb of Relics
เปลี่ยน Model ของ Graveyard ในฐาน Scourge เป็น Tomb of Relics

* Added hero pick/ban data to replays for -CD mode (same data format as -CM)
เพิ่มข้่อมูล hero pick หรือ ban ลงในโหมด -cd

* Added hero pool information to replays for -CD mode (Format: Pool+index,id)
เพิ่มข้อมูลของ hero ลงใน replay ของโหมด -cd

* Fixed hero death timer overwriting player name color for leavers
แก้ไข bug ที่เมื่อ hero ที่ control โดย leaver ตาย จะเปลี่ยนสีกลับจากเทาเป็นสีปกติ

* Added a camera control command (-center) that locks the camera to your hero. -centeroff disables it (Not recommend for regular games)
เพิ่มคำสั่ง -center ที่จะ lock camera ไปที่ hero ของเรา (ปิดได้โดย -centeroff)

* Clarified Ward tooltips
ปรับปรุง tooltip ของ Ward

* Fixed lots of typos
แก้ไขคำผิด

* Replay Data: host playerid is 0 if the game was created using HCL automode อันนี้ไม่เก็ตจ้า

* Adjusted where the kill timer shows on the open scoreboard. Names are always visible now.
แก้ไขเมื่อ เวลาตายบน multiboard ไปบังชื่อของคน

* Some minor code optimizations when heroes are picked
แก้ไข code เมื่อเลือก hero

* Invoker: Forged Spirit units are now added to your control group when created
select summon ที่ถูกเรียกโดย Forged Spirit ในทันทีที่เรียกมา

* Invoker: Added an Ally/Observer only visual effect that plays before sun strike lands
เพิ่ม effect ที่มองเห็นเฉพาะ ob, พวกเดียวกัน ในเวลาก่อนที่ Sun strike จะแสดงผล

* New icon for Essence Aura
Essence Aura มี icon ใหม่

* New icon for Darkness
Darkness มี icon ใหม่

* New icon for Desolate
Desolate มี icon ใหม่

* New icon for Void
Void มี icon ใหม่

* New icon for Enchant
Enchant มี icon ใหม่

* New icon for Impetus
Impetus มี icon ใหม่

* New icon for Nature's Attendants
Nature's Attendants มี icon ใหม่

* New icon for Backtrack
Backtrack มี icon ใหม่

* New icon for SA's Blink Strike
Blink Strike ของ Rikimaru มี icon ใหม่

* New icon for Crystal Nova
Crystal Nova มี icon ใหม่

* New icon for Death Ward
Death Ward มี icon ใหม่

* New icon for Divided We Stand
Divided We Stand มี icon ใหม่

* New icon for Dual Breath
Dual Breath มี icon ใหม่

* New icon for EMP
EMP มี icon ใหม่

* New icon for Exorcism
Exorcism มี icon ใหม่

* New icon for Geostrike
Geostrike มี icon ใหม่

* New icon for Impale NA
Impale ของ Nerubian Assassin มี icon ใหม่

* New icon for Juxtapose
Juxtapose มี icon ใหม่

* New icon for Phantom Edge
Phantom Edge มี icon ใหม่

* New icon for Malefice
Malefice มี icon ใหม่

* New icon for Reaper's Scythe
Reaper's Scythe มี icon ใหม่

* New icon for Timelock
Timelock มี icon ใหม่

* New icon for Timewalk
Timewalk มี icon ใหม่

* New icon for Invoke Tornado
Tornado ของ Invoker มี icon ใหม่

* New icon for Last Word
Last Word มี icon ใหม่

* New icon for Amplify Damage
Amplify Damage มี icon ใหม่

* New icon for Jinada
Jinada มี icon ใหม่

* New icon for Track
Track มี icon ใหม่
* Fixed bug with swapping with Kunkka and getting Quelling Blade
แก้ bug ของ Quelling Blade กับ Kunkka

* Fixed Kraken Shell not getting disabled when Doomed
Doom ไม่ถูกยกเลิกโดย Kraken Shell แล้ว

* Fixed an area where you could TP and become stuck
แก้ไข bug เมื่อกด TP แล้วติด

* Fixed a bug with Forged Spirits dying when getting an allied War Cry buff
แก้ bug เมื่อ Forged Spirit ตายเมื่อได้รับ buff War Cry

* Fixed a recent issue with Frost Arrows cast range
แก้ bug ระยะร่ายของ Frost Arrow

* Fixed Eul's movement speed bonus not functioning correctly sometimes (if your hero has a unit morphing ability)
แก้ bug เมื่อ Eul's (cyc อะแหละ) ไม่ให้ ms bonus เมื่อ hero แปลงร่าง

* Fixed a minor bug with Ursa's Enrage + Fury Swipes combo against Vanguard
แก้ไข bug ของ Enrage + Fury Swipe บน Vanguard

* Fixed some Ion Shell stacking bugs
แก้ bug Ion Shell เมื่อซ้อนกัน
คอมเม้นกันหน่อย

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 


Powered By Hole In One Pangyaข้อมูลภายในเว็บ ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ในทางอื่น