ขอความช่วยเหลือจากผู้เข้าชมเว็บทุกคนอยากโหลดเร็วๆ คลิ๊กช่วยกันหน่อย
หาเงินออนไลน์ ง่ายๆ แค่แชร์ลิ้งค์ก็มีตังค์ใช้
หาเงินออนไลน์ ง่ายๆ แค่แชร์ลิ้งค์ก็มีตังค์ใช้
หาเงินออนไลน์ ง่ายๆ แค่แชร์ลิ้งค์ก็มีตังค์ใช้

โฆษณาตำแหน่งนี้ว่าง
ขนาด 150x150
สนใจ {{{คลิ๊ก}}}โฆษณาตำแหน่งนี้ว่าง
ขนาด 150x150
สนใจ {{{คลิ๊ก}}}โฆษณาตำแหน่งนี้ว่าง
ขนาด 150x150
สนใจ {{{คลิ๊ก}}}โฆษณาตำแหน่งนี้ว่าง
ขนาด 150x150
สนใจ {{{คลิ๊ก}}}


Dota 6.64 Map Change Logs Thai การเปลี่ยนแปลง ใน 6.64 มีอะไร ไอเทมอะไรใหม่ มาดู (แปลไทย)


#########
## Heroes ##
#########

Broodmother
- Spin Web now shows a minimap icon
Spin Web แสดงบน minimap แล้ว

Clockwerk
- Armor decreased by 1
Armor ลดไป 1

Dark Seer
- Ion Shell cast an already affected unit will replace the old buff instead of stacking
ถ้าร่าย Ion Shell ใส่ unit ที่ยังมีผลของสกิล Ion Shell อยู่ จะทับ buff อันเก่า แทนการ stack
- Wall of Replica damage dealt when affecting an enemy hero increased from 125 to 150
damage ของ Wall of Replica ที่สร้างความเสียหายให้ hero ศัตรู เพิ่มขึ้น จาก 125 เป็น 150
- Wall of Replica image damage increased from 60% to 70%
damage ของ image ที่สร้างจากสกิล Wall of Replica เพิ่มขึ้นจาก 60% เป็น 70%

Dazzle
- Removed the extra vision that remains for 12/18/24 seconds. It now only reveals for a couple of seconds during the cast effect.

Huskar
- Burning Spears damage rescaled from 6/8/10/12 to 4/8/12/16
ปรับ damage ของ Burning Spears ใหม่ จาก 6/8/10/12 เป็น 4/8/12/16

Lanaya
- Psionic Trap now adds to your most recently placed trap to your selection panel as a secondary unit

Leoric
- Vampiric Aura increased from 5/10/15/20% to 10/16/22/28%
Vampiric Aura เพิ่มขึ้น จาก 5/10/15/20% เป็น 10/16/22/28%

Lone Druid
- True Form movement speed decreased by 35
movement speed ของ True Form ลดลงไป 35
- Hero movement speed increased by 10
movement speed ของ Hero เพิ่มขึ้นอีก 10
- True Form transformation time increased from 1.45 to 2 seconds
ระยะเวลาแปลงร่างของ True Form เพิ่มขึ้น จาก 1.45 เป็น 2 วินาที
- True Form armor increased by 2
armor ของ True Form เพิ่มขึ้นอีก 2
- Spirit Bear's leash range reduced from 1500 to 925
ระยะควบคุมของ Spirit Bear ลดลง จาก 1500 เหลือ 925
- Spirit Bear no longer returns to Syllabear when he attacks out of leash range. Instead the bear will not attack
Spirit Bear จะไม่กลับไปที่ Syllabear อีกแล้ว เมื่อมันโจมตีนอกระยะควบคุม แทนที่หมีจะไม่โจมตี

Lord of Avernus
- Aphotic Shield cast range decreased from 800 to 300
ระยะร่ายสกิลของ Aphotic Shield ลดลง จาก 800 เหลือ 300
- Death Coil cast range increased from 300 to 800
ระยะร่ายสกิลของ Death Coil เพิ่มขึ้น จาก 300 เป็น 800

Morphling
- Replicate mana cost increased from 0 to 150
mana cost ของ Replicate เพิ่มขึ้น จาก 0 เป็น 150

Necrolyte
- Strength gain increased from 1.5 to 2.0
Strength ที่ได้รับ เพิ่มขึ้น จาก 1.5 เป็น 2.0

Nerubian Assassin
- Mana Burn can no longer target creeps since it no longer effects them (42965)

Nerubian Weaver
- Urna Swarm's Scarab's cast mechanism changed. If you cast Infestation while having multiple Scarab selected, only one casts one at a time instead of all of

them.

Night Stalker
- Darkness cooldown reduced from 240/180/125 to 180/150/120
cooldown ของ Darkness ลดลง จาก 240/180/125 เหลือ 180/150/120

Obsidian Destroyer
- Agility increased from 15 + 1.4 -> 24 + 2.0
Agility เพิ่มขึ้น จาก 15 + 1.4 เป็น 24 + 2.0

Pandaren Brewmaster
- Primal Split's Fire Panda now has hero damage type
damage type ของ Fire Panda ของสกิล Primal Split เป็น hero damage type แล้ว

Pudge
- Flesh Heap reworked, it no longer gains strength from creeps. Tnstead he gains strength (same values as before, 0.9/1.2/1.5/1.8) for any nearby (400 AOE)

dying enemy hero. You still get the bonus if the unit dies outside of the aoe if you are the killer.

Rhasta
- Mass Serpent Wards while carrying scepter number of wards no longer increases. Instead, the damage of the wards is increased to match previous damage

output.

Storm
- Base Intelligence increased from 23 to 26
Base Intelligence เพิ่มขึ้น จาก 23 เป็น 26

Sven
- Warcry AoE increased from 350 to 450
AoE ของ Warcry เพิ่มขึ้น จาก 350 เป็น 450

Techies
- Remote mine now adds to your most recently placed mine to your selection panel as a secondary unit

Tidehunter
- Kraken Shell reworked, instead of removing buffs in time intervals, buffs are now removed whenever 600 HP is lost from player based damage. The counter

is reset whenever you don't take damage for 6 seconds.

Undying
- Based strength reduced from 25 to 22
Based strength ลดลง จาก 25 เหลือ 22
- Intelligence gain reduced from 2.8 to 2.0
Intelligence ที่ได้รับ ลดลง จาก 2.8 เหลือ 2.0
- Dying Illusions no longer trigger Plague Aura for regeneration

Viper
- Movement speed decreased by 5
Movement speed ลดลงอีก 5

Warlock
- Fixed Upheaval from slowing in the AOE around you rather than at the target AOE as it should

########
## Items ##
########

Arcane Ring
- AoE increased from 400 to 600

Armlet of Mordiggian
- Recipe restored to previous version since there is no more recipe conflict. Requires claw and 900 gold recipe instead of quarter staff and 500 gold recipe

Demon Edge
- Damage increased from 36 to 46

Heart of Tarrasque
- Bonus strength increased from 35 to 40
- Regeneration disable time reduced from 10 to 8

Necronomicon
- Recipe cost reduced by 50 gold

Mjollnir
- Static Charge changed from 45 cooldown to 35

Phase Boots
- Bonuses and recipe reworked

Phase Boots:
=============
Boots of Speed (500)
2x Blades of Attack (1000)
Total: 1500

+70 Movement Speed
+24 Damage
Phase (Active)


Power Treads
- Bonuses and recipe reworked

Power Treads:
==============
Boots of Speed (500)
Boots of Elvenskin or Belt of Giant Strength or Robe of the Magi (450)
Gloves of Haste (500)
Total: 1450

+60 MS
+10 Any Attribute
+25 IAS


Orchid Malevolence
- Increased damage by 5

Satanic
- Bonus damage fixed on units that morph
- Cooldown reduced from 50 to 35

####################
## Gameplay & Cosmetics ##
####################

* Reworked buyback cost scaling

It uses the following formula:
100+Level*Level*1.5+Time*15

Roughly the same during the early-midgame, but scales higher as the game progresses.


* Lots of ingame scoreboard improvements

- Removed excess information like game time since it is available above. Condensed some other space.
- Added an allies only column for current gold.
- Added an allies only column for ultimate cooldowns.
- Scoreboard title now displays all player respawn times, grouped in allies and enemy sections, so you can easily see how long someone has to revive without

expanding the board manually.


* Slightly increased the regen rate of barracks and towers when they are attacked without nearby creeps/corpses from 40 to 55

* Added colored teleportation effects (allied only) at the target destination to match your player color (infrisios,5153)


* Added a new command -ii (-iteminfo) that displays allied hero items in the scoreboard

* Added a new Forked Lighting Icon, Name (Ether Shock) and visual effect (16523)


* Changed Vengeful Spirit sound set (13425)
* Changed Void's Time Lock visual effect (5793)
* Items that get disabled with damage (Heart & Dagger) are no longer affected by self damage. Roshan damage now disables them.

* Added a new test command "-killwards" to remove all observer and sentry wards on the map
* Added a new Eyes in the Forest icon (46851)
* Added a visual effect for Kraken Shell when buffs are removed
* Added color change visual for Morphling's model based on the ratio of agility to strength
* Added buyback message for observers
* New replay data available

Roshan Death: "Roshan",0/1
Aegis Received: "AegisOn", PlayerID
Aegis Dropped: "AegisOff", PlayerID
Game Mode: "Mode"+String,HostPlayerID
Hero Levelup: "Level"+Level,PlayerID
Rune Store: "RuneStore"+RuneID, PlayerID. RuneID=1/2/3/4/5
Rune Use: "RuneUse"+RuneID, PlayerID. RuneID=1/2/3/4/5 (Haste/Regen/DD/Illusion/Invis)

########
## Bugs ##
########

* Fixed bug that prevented Open Wounds from working properly on non-hero units. It can now target regular units.
* Fixed Linken Sphere to properly block Nerubian Assassin's Mana Burn
* Courier's Deliver Items ability now properly exits its logic if you interrupt the courier with a different order (shield and burst don't count)
* Fixed Mjollnir's Static Charge being stackable
* Fixed Proximity Mines not triggering automatically on Scourge Towers like they do on the Sentinel ones
* Fixed a bug with disassembling Mjollnir not giving the recipe
* Fixed Enchant from being able to take over Primal Split units
* Fixed a bug with HCL mode where the game mode could be duplicated resulting in various other weird bugs
* Fixed various typos
* Fixed missing cooldown tooltip to neutral creep Tornado ability
* Fixed Glyph from affecting Tombstone


Picture by: ALEXEL-
คอมเม้นกันหน่อย

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 


Powered By Hole In One Pangyaข้อมูลภายในเว็บ ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ในทางอื่น