ขอความช่วยเหลือจากผู้เข้าชมเว็บทุกคนอยากโหลดเร็วๆ คลิ๊กช่วยกันหน่อย
หาเงินออนไลน์ ง่ายๆ แค่แชร์ลิ้งค์ก็มีตังค์ใช้
หาเงินออนไลน์ ง่ายๆ แค่แชร์ลิ้งค์ก็มีตังค์ใช้
หาเงินออนไลน์ ง่ายๆ แค่แชร์ลิ้งค์ก็มีตังค์ใช้

โฆษณาตำแหน่งนี้ว่าง
ขนาด 150x150
สนใจ {{{คลิ๊ก}}}โฆษณาตำแหน่งนี้ว่าง
ขนาด 150x150
สนใจ {{{คลิ๊ก}}}โฆษณาตำแหน่งนี้ว่าง
ขนาด 150x150
สนใจ {{{คลิ๊ก}}}โฆษณาตำแหน่งนี้ว่าง
ขนาด 150x150
สนใจ {{{คลิ๊ก}}}


Pangya GOA & USA Value

Rank Hack:

1) Put your pang amount on value
(example: I have 25.000Pangs i must search 25000)

Choose:
Value Type:4 bytes
Scan Type :Exact Value
Hex Box: off

2) You see one address. Now Double Click!

3) Right Click on the adress and go to
Change Record > Adress
Example:-
if last address is 32 it will be 31
0137A332
........-01
0137A331
if it end on 0 then
0137A330
-01
0137A32F

4) Now Change the Typ
Change Record > Typ
Type: Array of Byte. Nr. of Bytes: 1
Click the "Ok" button.

5) Change Value to:

05 = Rookie A
06 = Beginner E
07 = Beginner D
......
41 = Last Rank

You can buy all items but you cant use it in Versus
Only Tournament!
(The address is static.)Item Hack:(easierst Hack)

1) Go in Family Mode equip you with 8 strenght boost and Press Start (for a Test)

2) Ingame Use a Strenght boost

3) Now Search the Value:07 00 00 00 04 00 00 18

Value Type: Array of Bytes
Scan Type: Search for this Array
Hex Box: On

4) Now Double Click on the Adress and Frozen

Note: The values first 07 is the amount of items in the slot. And the 04 is the value of the item.
Change the 04 value with any value below:

The Item:

spin mastery - 00
curve mastery - 01
duostar lucky pangya - 02
duostar nerve stabylizer - 03
strenght boost - 04
miracle sight - 05
silent wind - 06
generic lucky pangya - 07
duostar nerve stabilizer - 08
mighty caliper - 09 <<<<<<<<<< for always Caliper!!!!!
doustar lucky pangya - 0A
duostar nerve stabilizer - 0B
power nerve stabilizer - 0C
mulligan rose - 0E
fro stabilizer - 0F
nerve + power - 10
nerve + spin - 11
nerve + lucky pangya - 12

(This address will be generated randomly after finish a match.)
Ball Hack:

1) When in My Room equip a power potion in slot 1 and your ball.

(dont forget) before you activate the cheat you must deactivate frozen
than choose the normal ball and activate frozen)

2) Now Search the Value: XX 00 00 14 04 ( Doesn´t go with a normal Ball)
(XX= ball you have >>look on the ball list<<)
Hex Box: On
Scan Type : Sarch for This Array
Value Type : Array Of Bytes

3) Double click the first address it finds to add it to the cheatlist,

4) Right Click on the adress and
Change Record> Typ:
Array of Bytes. Nr. of Bytes:1

example:
02 00 00 14 04 (i equip me with a blue star (02) and 1 Strengh Boost(04))Blue star ball)
Change Record > Typ to: Array of Bytes . Nr. of Bytes: 1
02

You can change the Digits whatever you want

Ball List:
01 :Bomber Ball
02 :Blue Star Ball
03 :Love Ball
04 :Afro Ball<<<< Funny Ball makes sounds^^
05 :Water Ball
08 :Chinese ball
09 :Chinese ball
11 :Red Soccer
12 :White Soccer
15 :Unknown Ball
16 :Wattermellon ball
20 :Easter ball
0A :SnowFlake Ball
0C :Clover Ball
0D :Clover Ball
0E :2nd Aniversry
1A : Pumkin Ball
1E :Pink flake ball
8A :Silver Ball
31 :Skull ball
33 :Unknown Ball
88 :black unknown
89 :Silver unknown

(The address is static.)

2x Recovery (Bonus Pang Hack):

You must search it before you login the first time!!!

1) Search this Value: 00 00 40 9C 00 00 00 00 (Normal ProjectG.exe)
2) Search this Value: 02 00 40 9C 00 00 00 00 (The Star Patched ProjectG.exe)

2) Scan Type : Sarch for This Array
Value Type : Array Of Bytes
Hex Box: On

3) You see one adress add it to the cheat list with double Click

4) Edit the first two digits to 02:

Example:( Normal ProjectG.exe)

00 00 40 9C 00 00 00 00
to
02 00 40 9C 00 00 00 00


Example:(The StaR ProjectG.exe)

02 00 40 9C 00 00 00 00
not Change
And Froze it!

5) To turn it off change the first two digits 02 to 00

(The address is static.)Club Stat Hack:


1) Search this Value:

Hero Club <<<< First Club in The Game
06 00 06 00 04 00 03 00 03

Air Lance 2
07 00 05 00 04 00 01 00 03

Baseball Bats
08 00 05 00 04 00 01 00 03

Household Goods
08 00 05 00 04 00 01 00 01

Medieval arsenal
0F 00 02 00 02 00 01 00 01

Sy-178 Afterburners
0A 00 03 00 04 00 01 00 01

The SE-93 Afterburners
0A 00 05 00 05 00 01 00 01

Twin Feathers
0A 00 05 00 05 00 02 00 02

Ronin Blades
08 00 05 00 06 00 02 00 02

Green
00 00 09 00 06 00 01 00 01

Celestial Blades
0A 00 07 00 05 00 02 00 02

Lucky Air Knight Set <<<
00 00 09 00 06 00 01 00 01


Scan Type: Search for this Array
Value Type: Array of Bytes
Hex Box: On

Example:
Search 06 00 06 00 04 00 03 00 03
Power 06
Control 06
Accuray 04
Curve 03
Spin 03
MAX is 99!
change it to whatever you want^^!

(The address is static.)Hole Repeater

1) Search for this array:

2) (Original value) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12


3) Scan Type: Search for this Array
Value Type: Array of Bytes
Hex Box: On


4) Replace with
(New value)
01 02 02 02 02 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12

You will now repeat Hole 2 Over and over,


And dont edit the (01 02)02 02 02 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12
The Game Crash!

Warning) Be Sure to revert back to the Original value
a few minutes before Tournament (time limit) ends.
With this hack you can make a 99k Pang Record !!! But make a fake account for this^^
Dont Transfer it to a another account! Why? Your are Banned :D
I have do this and my Account ( Senior B) was Banned :D and my Fake Account :D!!!^^

(The address is static.)
0 Wind

You must search it before you login the first time!!!

1) Search this Value: 10 41 01

2) Scan Type : Sarch for This Array
Value Type : Array Of Bytes
Hex Box: On

3) You see one adress add it to the cheat list with double Click

4) Edit the last two digits to 00:

Example:

10 41 01
to
10 41 00

And Froze it!

5) To turn it off change the last two digits 00 to 01

(The address is static.)

0 Wind
Season 4 USA

You must search it before you login the first time!!!

1) Search this Value:

80 3F 00 00 10 41 ?? ?? 00 00 00 00 00 00 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 00 00 00 00 00 ?? ?? ?? ?? 00 00 00 00 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??

2) Scan Type : Sarch for This Array
Value Type : Array Of Bytes
Hex Box: On

3) You see one adress add it to the cheat list with double Click

4) Edit it to:

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

And Froze it!

5) To turn it off change it to the first Value

(The address is static.)


Bonus Pangs (only works with Pangya GOA(Old Version)


What you need:

- Hex Editor [ i use this >> Here << Hex Workshop Hex Editor[ its easy to use]
- And the normal ProjectG.exe or Patched with >> PanGYa StaR <<

1) Open the hexeditor and Open[Press Ctrl+O] the ProjectG.exe

2) Search the Value[Ctrl+F]:

(with Pangya Star Patch) = 86 64 03 00 00 90 00

(Normal ProjectG.exe ) = 86 64 03 00 00 1E 00

You Found two Adress...

Edit both to
-------------------------------------------------------------------
255 Bonus Pangs (You Can use 2x Recovery) 86 64 03 00 00 FF 00
-------------------------------------------------------------------
500 Bonus Pangs (You Can´t use 2xRecovery Game will Crash) 86 64 03 00 00 F4 01
-----------------------------------------------------------------

Save the ProjectG.exe[Ctrl+S].
After Update you must edit it or save the exe in a New Folder.
To Copy it and after Update Paste it in the Goa Folder (Overwrite it) Than Press Start on the Update Windowหวังว่าจะเป็นประโบชน์
คอมเม้นกันหน่อย

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 


Powered By Hole In One Pangyaข้อมูลภายในเว็บ ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ในทางอื่น