ขอความช่วยเหลือจากผู้เข้าชมเว็บทุกคนอยากโหลดเร็วๆ คลิ๊กช่วยกันหน่อย
หาเงินออนไลน์ ง่ายๆ แค่แชร์ลิ้งค์ก็มีตังค์ใช้
หาเงินออนไลน์ ง่ายๆ แค่แชร์ลิ้งค์ก็มีตังค์ใช้
หาเงินออนไลน์ ง่ายๆ แค่แชร์ลิ้งค์ก็มีตังค์ใช้

โฆษณาตำแหน่งนี้ว่าง
ขนาด 150x150
สนใจ {{{คลิ๊ก}}}โฆษณาตำแหน่งนี้ว่าง
ขนาด 150x150
สนใจ {{{คลิ๊ก}}}โฆษณาตำแหน่งนี้ว่าง
ขนาด 150x150
สนใจ {{{คลิ๊ก}}}โฆษณาตำแหน่งนี้ว่าง
ขนาด 150x150
สนใจ {{{คลิ๊ก}}}


ตารางลม ในเกมส์ ปังย่า ใช้ได้จริง สามารถประยุกต์ใช้ได้ง่าย

WIND TABLE FOR PANGYA ALL COUNTRY


1w ลม1 ลม2 ลม3 ลม4 ลม5 ลม6 ลม7 ลม8 ลม9

5 องศา 0.07 0.14 0.21 0.28 0.35 0.42 0.49 0.56 0.63

10 องศา 0.14 0.28 0.42 0.56 0.70 0.83 0.97 1.11 1.25

15 องศา 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80

20 องศา 0.27 0.55 0.82 1.11 1.37 1.64 1.92 2.29 2.46

25 องศา 0.34 0.67 1.02 1.35 1.69 2.02 2.36 2.70 3.04

30 องศา 0.40 0.80 1.20 1.60 2.00 2.40 2.80 3.20 3.60

35 องศา 0.47 0.94 1.40 1.87 2.34 2.80 3.28 3.75 4.22

40 องศา 0.52 1.05 1.58 2.10 2.63 3.16 3.69 4.22 4.74

45 องศา 0.57 1.13 1.70 2.26 2.83 3.39 3.96 4.53 5.09

50 องศา 0.61 1.23 1.84 2.45 3.06 3.67 4.29 4.90 5.51

55 องศา 0.66 1.31 1.97 2.62 3.28 3.93 4.59 5.24 5.89

60 องศา 0.69 1.38 2.08 2.77 3.46 4.16 4.85 5.54 6.24

65 องศา 0.73 1.45 2.17 2.90 3.62 4.35 5.08 5.80 6.53

70 องศา 0.75 1.50 2.26 3.00 3.76 4.51 5.26 6.01 6.67

75 องศา 0.77 1.55 2.32 3.09 3.86 4.64 5.41 6.18 6.95

80 องศา 0.79 1.58 2.37 3.15 3.94 4.73 5.51 6.30 7.09

85 องศา 0.80 1.60 2.39 3.19 3.98 4.78 5.58 6.37 7.17

90 องศา 0.80 1.60 2.40 3.20 4.00 4.80 5.60 6.40 7.202w ลม1 ลม2 ลม3 ลม4 ลม5 ลม6 ลม7 ลม8 ลม9

5 องศา 0.08 0.15 0.22 0.29 0.36 0.44 0.51 0.58 0.65

10 องศา 0.15 0.30 0.45 0.60 0.75 0.90 1.05 1.30 1.45

15 องศา 0.22 0.44 0.66 0.88 1.10 1.32 1.54 1.76 1.98

20 องศา 0.31 0.62 1.23 1.54 1.54 1.85 2.15 2.46 2.77

25 องศา 0.38 0.76 1.14 1.52 1.89 2.27 2.65 3.03 3.40

30 องศา 0.45 0.90 1.35 1.80 2.25 2.70 3.15 3.60 4.05

35 องศา 0.52 1.04 1.56 2.08 2.60 3.12 3.64 4.16 4.68

40 องศา 0.58 1.16 1.74 2.32 2.90 3.48 4.06 4.64 5.22

45 องศา 0.64 1.27 1.91 2.55 3.18 3.82 4.45 5.09 5.73

50 องศา 0.69 1.38 2.07 2.76 3.45 4.14 4.83 5.52 6.20

55 องศา 0.74 1.47 2.21 2.95 3.68 4.42 5.16 5.90 6.63

60 องศา 0.78 1.56 2.34 3.12 3.90 4.68 5.46 6.24 7.01

65 องศา 0.81 1.63 2.45 3.26 4.07 4.89 5.71 6.52 7.34

70 องศา 0.85 1.69 2.54 3.38 4.23 5.07 5.92 6.77 7.61

75 องศา 0.87 1.73 2.60 3.47 4.34 5.21 6.08 6.95 7.82

80 องศา 0.88 1.77 2.66 3.55 4.43 5.32 6.20 7.09 7.98

85 องศา 0.89 1.79 2.69 3.58 4.48 5.38 6.27 7.17 8.07

90 องศา 0.90 1.80 2.70 3.60 4.50 5.40 6.30 7.20 8.103w ลม1 ลม2 ลม3 ลม4 ลม5 ลม6 ลม7 ลม8 ลม9

5 องศา 0.09 0.17 0.25 0.34 0.42 0.51 0.59 0.67 0.76

10 องศา 0.17 0.35 0.52 0.69 0.87 1.04 1.22 1.39 1.56

15 องศา 0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.25

20 องศา 0.34 0.68 1.03 1.37 1.71 2.05 2.39 2.74 3.08

25 องศา 0.40 0.81 1.21 1.62 2.02 2.43 2.83 3.24 3.64

30 องศา 0.47 0.94 1.41 1.88 2.35 2.82 3.29 3.76 4.23

35 องศา 0.56 1.12 1.68 2.24 2.80 3.36 3.92 4.48 5.04

40 องศา 0.64 1.28 1.92 2.53 3.19 3.83 4.46 5.11 5.75

45 องศา 0.71 1.41 2.12 2.83 3.54 4.24 4.95 5.66 6.36

50 องศา 0.75 1.50 2.25 3.00 3.75 4.50 5.25 6.00 6.76

55 องศา 0.80 1.60 2.41 3.21 4.01 4.82 5.62 6.42 7.22

60 องศา 0.85 1.70 2.54 3.39 4.24 5.09 5.94 6.79 7.63

65 องศา 0.88 1.77 2.66 3.55 4.44 5.33 6.21 7.10 7.99

70 องศา 0.92 1.84 2.76 3.68 4.60 5.52 6.44 7.36 8.28

75 องศา 0.94 1.89 2.84 3.78 4.73 5.67 6.62 7.57 8.51

80 องศา 0.96 1.93 2.89 3.86 4.82 5.79 6.75 7.72 8.68

85 องศา 0.97 1.95 2.93 3.90 4.88 5.85 6.83 7.81 8.78

90 องศา 0.98 1.96 2.94 3.92 4.90 5.88 6.86 7.84 8.82
By : ปังส์ปอนด์


ช่องตามนี้คือ แรง 100 เปอร์เซ็นนะครับ ถ้าตีเบาก็ลดหลั่นตาม หลักการ
คอมเม้นกันหน่อย

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 


Powered By Hole In One Pangyaข้อมูลภายในเว็บ ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ในทางอื่น